manhom: 175 Thông báo về nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

Thông báo về nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất

482

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc một số thông tin đáng lưu ý về việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế (HTKK 3.8.2) mới nhất năm 2018.

Tổng cục thuế thông báo nâng cấp lên Phần mềm HTKK 3.8.2 vào ngày 23/03/2018. Đây là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất, phần mềm này đã được cập nhật Báo cáo tài chính theo Thông tư 133. Do vậy, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm về “tính cập nhật” của phiên bản này.

Cụ thể, người làm kế toán cần lưu ý tới các công văn sau để thực hiện tốt công việc của mình:

  • Ngày 26/8/2016, Bộ tài chính công bố Thông tư số 133/2016/TTBTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  • Công văn số 4943/TCTKK của Bộ Tài chính ngày 23/11/2015 về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế cũng như việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
  • Ngày 24/02/2017 Chính Phủ đưa ra Nghị định số 20/2017/NĐCP về việc quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế (HTKK) phiên bản 3.8.2, ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.6.2, ứng dụng Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.4.2. Việc nâng cấp này là yêu cầu tất yếu để đáp ứng được các thay đổi từ chính sách của nhà nước, cụ thể như sau:

Việc nâng cấp này giúp đáp ứng được Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, thông tư này đã: Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục, Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, Bổ sung Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

Việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất này đồng thời cũng đáp ứng được công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Bộ Tài chính. Chẳng hạn như:

  • Đã cho phép kê khai phụ lục 01/PLXSĐT theo tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT156
  • Đã cho phép phép kê khai phụ lục 011/TTĐB, 01/PL-XSĐT theo tờ khai bổ sung 01/TTĐB theo TT195

Việc nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất cũng đã đáp ứng Tờ trình Bộ số 3109/TTr-TCT ngày 09/05/2016 của Tổng cục Thuế về việc kết nối dữ liệu từ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tới cơ quan Thuế (riêng ứng dụng eTax).

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer 1.4.4

Việc nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.4 đã đáp ứng các nội dung nâng cấp của các phiên bản ứng dụng HTKK, iHTKK, eTax nêu trên.

Lưu ý đối với những người làm công việc kế toán thuế này, đó là khi kê khai tờ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên từ ngày 23/3/2018, tổ chức cá nhân nộp thuế sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.8.2, iHTKK 3.6.2, eTax 1.4.2 thay cho các phiên bản trước đây.

>> Xem thêm: Quản lý khai báo thuế trên phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO
>> Thông tin liên quan: Kinh nghiệm làm kế toán Thuế áp dụng cho mọi doanh nghiệp