manhom: 459 Kinh nghiệm làm kế toán Thuế áp dụng cho mọi doanh nghiệp

Kinh nghiệm làm kế toán Thuế áp dụng cho mọi doanh nghiệp

38

Kế toán thuế là vị trí kế toán mà chịu trách nhiệm cho việc đảm bảo các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp được diễn ra một cách hợp pháp và hợp lệ. Đồng thời, đây cũng là vị trí kế toán mà thay mặt doanh nghiệp để làm việc với các cơ quan chức năng nhà nước về các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp. Với vai trò quan trọng như vậy nên gần như vị trí kế toán thuế của doanh nghiệp nào cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm làm việc tối thiểu là 2 năm. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những kinh nghiệm cần thiết để làm tốt vị trí kế toán thuế.

  1. Kế toán thuế là gì?

Kế toán thuế là bộ phận kế toán chịu trách nhiệm kiểm tra và xử lý các chứng từ kế toán nhằm đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ về mặt thủ tục giấy tờ cho các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

Đồng thời, kế toán thuế còn là bộ phận thay mặt doanh nghiệp để làm việc trực tiếp với cơ quan thuế hoặc thống kê. Do đó, đây cũng chính là bộ phận được coi như là cầu nối giữa doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước, giúp doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện đúng các yêu cầu từ phía cơ quan nhà nước, ngược lại nhà nước cũng thuận lợi hơn trong công tác quản lý các doanh nghiệp và nền kinh tế nói chung.

  1. Kinh nghiệm làm kế toán thuế

Bởi vì vai trò chính của kế toán thuế là đảm bảo tính hợp pháp, hợp lệ của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Do đó mà để phát huy được hết vai trò đó thì một trong những kinh nghiệm đó là, người làm kế toán thuế phải thường xuyên có sự cập nhật và tìm hiểu các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực kế toán và thuế. Có như vậy thì mới đảm bảo kế toán thuế nắm bắt và áp dụng được các quy định, hướng dẫn và đảm bảo được hiệu quả của các hoạt động kinh tế tài chính trong doanh nghiệp.

Hơn nữa, một đặc điểm của vị trí kế toán thuế là vị trí mà thường xuyên có sự tiếp xúc với các cơ quan chức năng của nhà nước trong việc quản lý hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Vì vậy mà kế toán thuế cần tận dụng những lần trao đổi, làm việc đó để tạo mối quan hệ với những người quản lý. Bởi mối quan hệ đó sẽ vô cùng có ý nghĩa và vai trò quan trọng, đặc biệt là khi kế toán thuế cần đến sự tư vấn, hỗ trợ từ phía cán bộ quản lý thuế. Hơn nữa, trường hợp mà phía doanh nghiệp có phát sinh sai sót trong quá trình làm kế toán thì cũng sẽ được cán bộ quản lý thuế chủ động nhắc nhở và hướng dẫn cách sửa chữa sai sót đó.

Vai trò chính của kế toán thuế là đảm bảo cho mọi hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp được thực hiện và ghi nhận một cách hợp pháp, hợp lệ. Và để thực hiện tốt được vai trò đó thì kế toán thuế ngoài việc nắm bắt được chính xác các quy định, chế độ liên quan thì còn cần phải có sự kiểm tra đầy đủ và thường xuyên sổ sách, chứng từ kế toán. Có như vậy mới đảm bảo được tính chính xác của công tác kế toán trong doanh nghiệp.

Một kinh nghiệm nữa mà kế toán thuế cần lưu ý để có thể làm tốt vị trí đó là cần phải nắm bắt và hiểu rõ được bản chất, đặc thù hoạt động của doanh nghiệp mình. Có như vậy thì mới đảm bảo hạch toán chính xác, chứng từ là hợp lý và hợp lệ, phương pháp kế toán áp dụng cũng là chính xác.