manhom: 473 Những thông tin cơ bản xoay quanh khái niệm vốn đầu tư nước ngoài?

Những thông tin cơ bản xoay quanh khái niệm vốn đầu tư nước ngoài?

82

Trong những năm gần đây, Việt Nam mở cửa hội nhập, đẩy mạnh công tác ngoại giao giúp thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trong bài viết dưới đây, sẽ cung cấp tới bạn đọc những thông tin cơ bản xoay quanh khái niệm vốn đầu tư nước ngoài.

1. Khái niệm vốn đầu tư nước ngoài

Vốn đầu tư nước ngoài là nguồn vốn mà nhà đầu tư quốc gia này chi trả để đầu tư, góp vốn hoặc thực hiện các hoạt động, dự án sản xuất kinh doanh tại một quốc gia khác trong thời gian và một hoặc một số địa điểm nhất định.

2. Các loại vốn đầu tư nước ngoài

Trên thị trường hiện nay cơ bản có 2 loại vốn đầu tư nước ngoài phổ biến sau đây:

  • Vốn đầu tư trực tiếp:

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài còn có tên gọi khác là vốn đầu tư FDI. Đặc điểm của nguồn vốn này là thời gian đầu tư dài hạn thông qua việc thiết lập cơ sở sản xuất kinh doanh tại nước khác. Đối tượng quản lý chính có thể là cá nhân hoặc tổ chức tại nước sở tại hoặc nước ngoài. Nhà đầu tư lúc này đóng vai trò như là một công ty mẹ hoặc tổng công ty, cơ sở đầu tư sẽ là công ty con hay chi nhánh công ty. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp có thể được huy động dưới nhiều hình thức khác nhau theo chính sách quy định hợp pháp từ nước sở tại.

  • Vốn đầu tư gián tiếp:

Vốn đầu tư nước ngoài gián tiếp còn có tên gọi khác là vốn đầu tư ODA. Đây là nguồn vốn đến từ các nhà đầu tư đặc biệt như: Chính phủ, các nước trực thuộc Liên hợp quốc, Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức tài chính quốc tế... Thông thường nguồn vốn ODA sẽ được đầu tư cho các nước đang và kém phát triển nhằm mục đích để phát triển kinh tế – xã hội. Hình thức đầu tư của nguồn vốn này dưới dạng một khoản vay dài hạn với lãi suất thấp hoặc không lãi suất dành cho Chính phủ một nước được đầu tư.

3. Một số quy định về vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tại Thông tư 06/2019/TT-NHNN, Chính phủ Nhà nước Việt Nam ban hành một số quy định cụ thể về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp từ nước ngoài như sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện việc góp vốn bằng ngoại tệ hoặc đồng Việt Nam theo mức vốn góp được quy định trên các giấy tờ liên quan.
  • Đối tượng người cư trú là nhà đầu tư Việt Nam được góp vốn đầu tư bằng nguồn ngoại tệ tự có. Số tiền vốn đầu tư phải được thực hiện góp thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã đăng ký trước đó. 
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp muốn vay các khoản vay nước ngoài ngắn, trung và dài hạn phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.
  • Các khoản lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải đảm bảo tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối và các quy định liên quan khác của Pháp luật Việt Nam.

>>> Tìm hiểu về Chính sách thuế đối với các doanh nghiệp FDI

>>> Phần mềm quản lý dành cho các Doanh nghiệp nước ngoài