manhom: 23 Những nội dung của hợp đồng kinh tế cần phải có

Những nội dung của hợp đồng kinh tế cần phải có

1566

Hợp đồng là văn bản pháp lý vô cùng quan trọng, vậy những nội dung của hợp đồng kinh tế cần phải có gồm những gì?

Hiện nay, hầu như tất cả các giao dịch tài chính đều được đảm bảo về mặt pháp lý bằng hợp đồng. Vậy, hợp đồng là gì? Và những nội dung phải có của một bản hợp đồng kinh tế theo quy định của nhà nước ra sao? Nắm rõ những vấn đề trên sẽ giúp bạn tránh được những phiền phức liên quan đến hợp đồng kinh tế.

1. Hợp đồng kinh tế là gì?

Theo Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp, hợp đồng kinh tế được hiểu là:

Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.

2. Những nội dung của hợp đồng kinh tế

Lưu ý rằng: Những nội dung của hợp đồng kinh tế cần phải có sẽ là căn cứ để soạn thảo được một bản hợp đồng đúng theo quy định. Nội dung đó bao gồm:

1. Phần mở đầu

2. Phần thông tin về chủ thể hợp đồng

3. Nội dung của hợp đồng Kinh tế - Thương mại

4. Phần ký kết hợp đồng

5. Phụ lục hợp đồng và các văn bản bổ sung hợp đồng

Cụ thể, dưới đây sẽ phân tích nhứng nội dung của hợp đồng kinh tế

  • Phần mở đầu

Đã là phần mở đầu thì sẽ bao gồm các thông tin cơ Tùy thuộc vào loại hợp đồng mà các bên soạn thảo hợp đồng cho phù hợp, nhưng nó cũng có những thông tin thường xuất hiện như sau:

- Quốc hiệu;

- Số và ký hiệu của hợp đồng;

- Tên hợp đồng;

- Những căn cứ xác lập hợp đồng;

- Địa điểm, thời điểm ký hợp đồng.

  • Phần thông tin về chủ thể hợp đồng

Đây là phần vô cùng quan trọng thẻ hiện các thông tin cụ thể về các bên tham gia hợp đồng. Những thông tin này bao gồm:

- Tên chủ thể ký kết hợp đồng

- Địa chỉ của chủ thể hợp đồng

- Điện thoại, telex, Fax:

- Người đại diện ký kết hợp đồng

>> Mẫu biên bản góp vốn bằng tài sản cố định trong doanh nghiệp

  • Nội dung của hợp đồng Kinh tế - Thương mại

Đây là phần tổng hợp quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể hợp đồng, thông thường gồm có:

- Điều khoản thường lệ:

- Điều khoản chủ yếu như: Đối tượng của hợp đồng; Chất lượng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm, hàng hóa hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc; Giá cả; bảo hành; điều kiện nghiệm thu, giao nhận; phương thức thanh toán; trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; chuyển nhượng hợp đồng; giải quyết tranh chấp; các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

- Điều khoản tùy nghi

  • Phần ký kết hợp đồng

Phần này đơn giản nhưng vô cùng quan trọng nó là căn cứ pháp lý quan trọng bao gồm:

- Số lượng bản hợp đồng cần ký kết:

- Chữ ký của các bên:

- Đóng dấu của các bên:

  • Phụ lục hợp đồng và các văn bản bổ sung hợp đồng

Tùy thuộc vào tính chất hợp đồng phần này có thể có hoặc không hoặc theo yêu cầu của các bên ký hợp đồng tùy chỉnh.

Bài viết hy vọng đã cung cấp cho bạn đọc 1 số kiến thức cơ bản về hợp đồng kinh tế, để khi thực hiện sẽ hình dung rõ được nội dung của hợp đồng kinh tế nhằm tránh sai sót không cần có xảy ra.

Nguồn tham khảo: Luật sư tư vấn: Phạm Văn Khánh – đoàn luật sư Hà Nội