manhom: 383 Lưu ý quan trọng khi soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

Lưu ý quan trọng khi soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế

77

Sự phát triển của các phương thức vận chuyển đã thúc đẩy việc mở rộng của các hoạt động thương mại quốc tế. Và cũng chính vì quy mô của các hoạt động thương mại quốc tế là trên phạm vi nhiều quốc gia, vì vậy mà ngoài những nội dung cơ bản trong một hợp đồng thương mại thì việc soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế sẽ phải lưu ý thêm một số vấn đề. Bài viết sẽ đi trình bày cụ thể về các lưu ý cần thiết khi soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế.

  1. Hợp đồng thương mại quốc tế là gì?

Hợp đồng thương mại quốc tế là hợp đồng thương mại mà có tính chất quốc tế. Hay nói cụ thể hơn, đó là các hợp đồng liên quan đến việc mua bán hàng hóa mà có thêm yếu tố nước ngoài, có thể là yếu tố liên quan đến con người hoặc nguồn gốc hàng hóa, hoặc cũng có thể là địa điểm giao nhận hàng hóa…

  1. Những lưu ý khi lập hợp đồng thương mại quốc tế

Một hoạt động thương mại thông thường thì khi soạn thảo hợp đồng cũng phải lưu ý để đảm bảo cho việc thực hiện hoạt động thương mại đó được diễn ra một cách thuận lợi và hợp pháp. Vì vậy mà hợp đồng thương mại có gắn thêm yếu tố quốc tế thì còn cần phải hết sức lưu ý hơn nữa. Cụ thể như sau:

Đầu tiên là về luật điều chỉnh hợp đồng, vì là hoạt động thương mại quốc tế nên không chỉ chịu sự điều chỉnh của luật pháp của quốc gia mỗi bên mà còn cả của luật nước ngoài, thậm chí là còn cả điều ước quốc tế, tập quán thương mại quốc tế hoặc cả án lệ để điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế.

Ngoài ra, thông tin của hai bên tham gia hợp đồng cũng là nội dung cần lưu ý tiếp theo. Đây là nội dung bắt buộc trong mọi loại hợp đồng kinh tế, do vậy mà hợp đồng thương mại quốc tế cũng không thể thiếu thông tin này. Thông tin của hai bên tham gia hợp đồng sẽ là những thông tin cần thiết để các bên liên hệ với nhau khi phát sinh yêu cầu, đặc biệt với những hợp đồng thương mại quốc tế thì các thông tin của hai bên còn cần phải chi tiết hết sức có thể, để giảm thiểu tối đa rủi ro do khoảng cách địa lý. Đồng thời, khi soạn thảo các thông tin trên thì phải thực hiện việc tra cứu cùng lúc để đảm bảo tính chính xác của thông tin. (Lưu ý: ngoài thông tin về tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, địa điểm kinh doanh, mã số thuế, điện thoại, email và số fax, số tài khoản ngân hàng thì không thể thiếu được các thông tin về người đại diện theo pháp luật của hai bên.)

Đi vào nội dung chính của một hợp đồng thương mại quốc tế thì cần lưu ý đến các điều khoản về:

+ Liên quan đến hàng hóa thì cần phải thống nhất về đơn vị tính, bởi các quốc gia khác nhau thì cũng sẽ có sự khác biệt về đơn vị tính thường dùng. Còn về yếu tố giá bán thì cần chú ý quy định thống nhất về đồng tiền tính giáphương pháp định giá.

+ Thời gian, địa điểm và phương thức giao nhận hàng hóa. Cụ thể là:

  • Địa điểm giao hàng: có thể là cảng đến, cảng đi hoặc giao hàng tại kho…
  • Điều kiện giao hàng: có thể là FOB, CIF hoặc Exw…

+ Điều khoản thanh toán. Liên quan đến nội dung này thì cần lưu ý những khía cạnh sau:

  • Đồng tiền thanh toán: phải quy định thống nhất là đồng tiền thanh toán là cùng hay khác loại với đồng tiền tính giá. Nếu là hai đồng tiền khác nhau thì phải đi xác định tỷ giá quy đổi.
  • Thời hạn thanh toán: Do là thương mại quốc tế thì thường là được diễn ra giữa 2 đối tượng thuộc 2 quốc gia khác nhau, có đơn vị tiền tệ sử dụng khác nhau. Vì vậy mà sẽ cần sử dụng đến tỷ giá quy đổi. Mà tỷ giá này thường là khác nhau ở những thời điểm khác nhau. Vì vậy, mà thời hạn thanh toán cần ghi rõ là vào thời điểm nào.
  • Phương thức thanh toán: Mỗi phương thức thanh toán khác nhau thì chứng từ liên quan cũng là khác nhau. Do đó 2 bên cần quy định rõ về điều này để chuẩn bị đủ sẵn hồ sơ giấy tờ thanh toán cần thiết.

Thêm nữa là yếu tố về ngôn ngữ của hợp đồng, vì có yếu tố quốc tế nên hợp đồng thường được soạn thảo thành theo nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mà cách giải thích thuật ngữ trong các ngôn ngữ khác nhau nên cần quy định rõ bản hợp đồng nào sẽ có giá trị cao hơn. Và thông thường doanh nghiệp nên lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên là ngôn ngữ mà bên mình có thể hiểu và sử dụng thành thạo.

Cuối cùng, điều khoản phổ biến trong một hợp đồng thương mại nói chung là điều khoản về giải quyết tranh chấp. Bởi điều khoản này liên quan đến việc lựa chọn Trọng tài để giải quyết các tranh chấp phát sinh, vì vậy mà phải chọn ra được trung gian giải quyết tranh chấp công bằng và minh bạch nhất theo các quy định chung của pháp luật quốc tế.

>> Xem thêm: Giải đáp xoay quanh giải quyết tranh chấp trong kinh doanh