manhom: 81 Những biểu mẫu thống kê sản xuất cần cho doanh nghiệp

Những biểu mẫu thống kê sản xuất cần cho doanh nghiệp

3455

Với các doanh nghiệp sản xuất, việc quản lý sản xuất sao cho tốt luôn là bài toán quyết định đến doanh thu của họ. Thống kê sản xuất thường được các doanh nghiệp thực hiện thường xuyên để nắm bắt tình hình sản xuất của mình tại mọi thời điểm. Việc sử dụng biểu mẫu thống kê sản xuất giúp nhà quản lý nắm bắt được tình hình SXKD; từ đây tổ chức giải quyết các vấn đề xảy ra, nâng cao hiệu lực/ hiệu quả sử dụng các nguồn lực…

Giới thiệu về các Biểu mẫu thống kê sản xuất cần cho doanh nghiệp

“Quy định Hệ thống Biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài​”. Được quy định tại thông tư 04/2011/TT-BKHĐT, ngày 31 tháng 03 năm 2011 của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư.

Tất cả những biểu mẫu này được quy định đầy đủ, và khi cần đến biểu mẫu nào bạn chỉ cần sử dụng đúng cái đó, cụ thể có 37 biểu mẫu như sau:

Với các biểu mẫu về báo cáo tháng bao gồm 10 loại như sau:

 • Báo cáo hoạt động SXCN – Mẫu 01CS/SXCN
 • Báo cáo hoạt động thương mại – Mẫu 01CS/HĐTM
 • Báo cáo hoạt động dịch vụ kinh doanh khác – Mẫu 01CS/HĐDV
 • Báo cáo hoạt động vận tải, kho bãi – Mẫu 01CS/VTKB
 • Báo cáo hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch – Mẫu 01CS/LTDL
 • Báo cáo hoạt động xuất khẩu hàng hóa – Mẫu 01CS/XKHH
 • Báo cáo hoạt động nhập khẩu hàng hóa – Mẫu 01CS/NKHH
 • Báo cáo hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông – Mẫu 01CS/BCVT
 • Báo cáo vốn đầu tư thực hiện – Mẫu 01CS/VĐTƯ
 • Báo cáo hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài – Mẫu 01CS/ĐTNN​
 • Với các biểu mẫu về báo cáo quý bao gồm 4 loại như sau
 • Báo cáo vốn đầu tư thực hiện – Mẫu 02CS/VĐTƯ
 • Báo cáo hoạt động xây dựng – Mẫu 02CS/HĐXD
 • Báo cáo hoạt động thu về dịch vụ từ nước ngoài – Mẫu 02CS/XKDV
 • Báo cáo hoạt động chi về dịch vụ cho nước ngoài – Mẫu 02CS/NKDV​
 • Với các biểu mẫu về báo cáo 6 tháng chỉ có 1 loại đó là: Báo cáo lao động và thu nhập – Mẫu 03-CS/LĐTN​

Không chỉ phải tuân thủ đúng các quy định về biểu mẫu trên, mà đối với các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đòi hỏi cần tuân thủ một số yêu cầu sau:

- Đối với các DN nhà nước hay các DN, dự án có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài họ phải có nghĩa vụ chấp hành đầy đủ, chính sác báo cáo theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Thời điểm báo cáo, kỳ báo cáo phải tuân thủ đúng và đặc biệt gửi báo cáo để bảo đảm đúng ngày nhận báo cáo của đơn vị nhận báo cáo.

- Với các báo cáo thống kê thì phương thức gửi báo cáo được thực hiện dưới 2 hình thức: bằng văn bản và bằng tệp dữ liệu báo cáo (gửi kèm thư điện tử).​

Những mẫu báo cáo thống kê sản xuất đã nêu trên đây sẽ giúp bạn đọc không còn lúng túng trong việc lập báo cáo thống kê sản xuất. Từ đó quản lý tốt hoạt động sản xuất giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

>> Lên Báo cáo thống kê sản xuất với Phần mềm quản lý sản xuất BRAVO
>> Xem thêm: Lưu ý khi hạch toán kế toán về quy trình sản xuất trong doanh nghiệp