manhom: 411 Lưu ý khi hạch toán kế toán về quy trình sản xuất trong doanh nghiệp

Lưu ý khi hạch toán kế toán về quy trình sản xuất trong doanh nghiệp

80

Với những doanh nghiệp sản xuất thì để có thể đảm bảo phản ánh một cách đúng đắn về kết quả kinh doanh thì buộc kế toán phải chú trọng từ bước ghi nhận về quy trình sản xuất. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý trong hạch toán quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

  1. Quy trình sản xuất là gì?

Quy trình sản xuất là một quá trình hoàn chỉnh, gồm hệ thống các công việc được thực hiện theo theo một trình tự nhất định, nhằm đạt được kết quả là tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh và chất lượng.

Hay nói một cách đơn giản thì quy trình sản xuất chính là một quá trình biến đổi, từ các yếu tố đầu vào riêng lẻ, được kết hợp và xử lý để cho ra được các sản phẩm đầu ra hoàn chỉnh và chất lượng.

  1. Những lưu ý khi hạch toán kế toán về quy trình sản xuất trong doanh nghiệp

Để có được những thành phẩm như mong muốn thì từ các yếu tố đầu vào phải trải qua một quá trình xử lý phức tạp, chính là các bước công việc trong quy trình sản xuất. Có thể thấy, quy trình sản xuất không chỉ gồm nhiều bước công việc chi tiết mà còn đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa các bước. Do đó mà khi kế toán thực hiện việc hạch toán, ghi nhận về quy trình sản xuất thì phải lưu ý phải ánh đúng và đủ các bước cũng như phải theo đúng trình tự thực hiện của các bước công việc đó. Có như vậy mới đảm bảo là hạch toán được đủ về các yếu tố, chi phí phát sinh trong quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Hơn nữa, kế toán cũng cần nắm rõ về đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp để đảm bảo hạch toán theo đúng phương pháp kế toán, nhằm phản ánh đúng về bản chất của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chẳng hạn như với những doanh nghiệp mà có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều bước công việc liên tục và khép kín thì buộc kế toán phải thực hiện tính giá thành theo phương pháp phân bước. Còn với những doanh nghiệp mà quy trình sản xuất đơn giản, chỉ có một loại sản phẩm đầu ra thì chỉ cần tính giá thành theo phương pháp giản đơn.

Và ngoài phương pháp kế toán thì kế toán cũng cần lưu ý về việc lựa chọn tài khoản để hạch toán, nhằm đảm bảo phản ánh chi phí vào đúng đối tượng. Đồng thời, kế toán cũng cần lưu ý về các định mức chi phí đã được quy định trong quá trình sản xuất để việc tổng hợp và xác định chi phí cho các đối tượng kế toán là hợp lý và đúng đắn.

Một vấn đề mà kế toán cần lưu ý nữa là, quy trình sản xuất trong doanh nghiệp thì diễn ra liên tục, tuy nhiên công việc hạch toán kế toán lại sẽ được tính cho một kỳ kế toán cụ thể. Do đó, kế toán sẽ phải xác định được khoảng thời gian cho một kỳ kế toán trong suốt quy trình sản xuất của doanh nghiệp, để có được khung thời gian để tổng hợp số liệu, và đảm bảo số liệu cung cấp được là có ý nghĩa.

Cuối cùng, để việc ghi nhận và hạch toán về quy trình sản xuất của doanh nghiệp là có đầy đủ căn cứ hợp pháp, hợp lệ thì kế toán cần lưu ý là phải tập hợp và lưu trữ đủ các chứng từ kế toán cần thiết và liên quan đến quy trình sản xuất của doanh nghiệp.

Xem thêm: Phần mềm quản lý doanh nghiệp sản xuất tốt nhất – BRAVO

>>> Những biểu mẫu thống kê sản xuất cần cho doanh nghiệp