manhom: 367 Kiến thức cần biết về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Kiến thức cần biết về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

237

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là một vấn đề được nhiều đối tượng quan tâm và nghiên cứu, không chỉ là các doanh nghiệp mà còn cả các cơ quan nhà nước. Bởi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp không chỉ quyết định đến chi phí mà doanh nghiệp phải gánh chịu mà còn là phần đóng góp của các doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) là tỷ lệ phần trăm thu nhập tính thuế doanh nghiệp phải trích ra để đóng góp vào ngân sách nhà nước.

Thuế suất thuế TNDN sẽ quyết định đến số tiền thuế mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước khi thu được lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Tìm hiểu về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp là khoản tiền thuế áp dụng đối với mọi loại hình doanh nghiệp, do đó đây được coi là một trong những khoản chi bắt buộc với doanh nghiệp khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước định kỳ hàng năm, vì vậy mà thuế thu nhập doanh nghiệp được hiểu là một trách nhiệm, nghĩa vụ đóng góp của doanh nghiệp đối với nhà nước khi thu được lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh. Và, mức đóng góp này không chỉ phụ thuộc vào lợi nhuận doanh nghiệp thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn vào mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bộ Tài Chính quy định.

Chính vì thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ góp phần quyết định trực tiếp đến thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra cũng như nguồn thu của ngân sách nhà nước nên việc đặt ra mức thuế suất doanh nghiệp là bao nhiêu cũng phải trải qua nhiều nghiên cứu của các nhà kinh tế học cũng như sự trao đổi, thảo luận giữa các cơ quan nhà nước với phía doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Quản lý khai báo các mức thuế trên phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO

Bởi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp vừa phải không quá cao, để đảm bảo khuyến khích được sự đóng góp của các doanh nghiệp với ngân sách nhà nước, cũng như tạo được điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Mặt khác, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cũng không được thấp quá, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo mức đóng góp của tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là tương đối để phục vụ cho các khoản chi công.

Chính vì lẽ đó mà thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp không phải cố định ở một mức duy nhất, mà sẽ được xem xét để điều chỉnh theo hướng phù hợp nhất với thực tế tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. Cụ thể, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp qua các thời kỳ như sau:

 

>> Xem thêm: Một số nội dung sửa đổi trong Thông tư 78 về thuế TNDN