manhom: 455 Một số nội dung sửa đổi trong Thông tư 78 về thuế TNDN

Một số nội dung sửa đổi trong Thông tư 78 về thuế TNDN

44

Nếu như cá nhân có thuế thu nhập cá nhân để thực hiện việc đóng góp vào ngân sách nhà nước từ thu nhập có được thì doanh nghiệp cũng có thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Tuy nhiên, doanh nghiệp là một tổ chức với nhiều hoạt động kinh tế tài chính phát sinh, do đó để đảm bảo việc xác định và nộp thuế thu nhập của doanh nghiệp được thực hiện một cách chính xác thì Bộ tài chính ngoài việc ban hành còn thường xuyên có sự rà soát để sửa đổi, bổ sung các thông tư, nghị định. Vì vậy mà dù thông tư 78 về thuế thu nhập doanh nghiệp đã khá là đẩy đủ nhưng vẫn có một số nội dung bị sửa đổi, bổ sung. Cùng bài viết đi tìm hiểu về một số nội dung bị sửa đổi trong thông tư 78 về thuế TNDN.

>> Nghị định 126/2020/NĐ-CP về luật quản lý thuế mới nhất

Trước khi thông tư 78 ra đời thì cũng đã có những văn bản luật, nghị định, thông tư khác để hướng dẫn các nội dung liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, căn cứ vào thực tế phát sinh và cũng để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả cao nhất trong việc thực hiện các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp thì Bộ tài chính cũng đã ban hành các thông tư để sửa đổi bổ sung những nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp mà không còn phù hợp. Vì vậy, mà dù sau đó đã có sự ra đời của thông tư 78 – thông tư khá đầy đủ và toàn diện về thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng vẫn có thêm những thông tư, nghị định khác để bổ sung, sửa đổi cho một số nội dung của thông tư 78. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về một số nội dung của thông tư 78 mà bị sửa đổi, bổ sung.

Đầu tiên là nội dung về xác định giá của hàng hóa, dịch vụ thì được sửa đổi thành “Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi”, bớt đi nội dung là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Còn về liên quan đến chi phí được trừ, không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì có bổ sung nội dung là về trường hợp doanh nghiệp mua hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình mà có hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật liên quan thì nếu hóa đơn này có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn đó và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Còn nếu có giá trị hóa đơn là dưới 20 triệu đồng và có thanh toán bằng tiền mặt thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn và chứng từ thanh toán bằng tiền mặt để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Nội dung sửa đổi, bổ sung tiếp theo là liên quan đến thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản). Cụ thể là để được hưởng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm thì doanh nghiệp phải có dự án mà có quy mô vốn đầu tư tối thiểu là 6 nghìn tỷ đồng, thay vì là quy mô vốn đầu tư đăng ký lần đầu tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng. Như vậy là đã có thay đổi chặt chẽ hơn về giới hạn vốn đầu tư.

Nội dung bị sửa đổi, bổ sung tiếp theo trong thông tư 78 là về việc xác định thuế TNDN. Thông tư 96/2015 đã quy định chi tiết hơn về cách tính thuế TNDN là theo công thức:

 Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) x Thuế suất thuế TNDN 

Đồng thời, có bổ sung thêm các nội dung mà quy định chi tiết về cách tính thuế TNDN đối với những doanh nghiệp Việt Nam mà đầu tư ra nước ngoài.

Và thông tư 96/2015 cũng có sửa đổi nội dung về thu nhập chịu thuế mà cụ thể là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, nội dung cần tham chiếu sẽ là theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thay vì điểm d khoản 2 Điều 20 Thông tư 78.

Tiếp theo là nội dung liên quan đến thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế đối với hoạt động cung ứng dịch vụ. Thông tư 96/2015 sửa đổi nội dung đó của thông tư 78/2014 thành “đối với hoạt động cung ứng dịch vụ, thời điểm xác định doanh thu đó là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua”.

Ngoài ra còn có các nội dung về xác định thu nhập khác mà chịu thuế, thu nhập miễn thuế, xác định lỗ và chuyển lỗ, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán, …

Nhìn chung thì thông 96/2015 sửa đổi, bổ sung khá nhiều nội dung của thồng tư 78 theo hướng đảm bảo tính chặt chẽ và toàn diện hơn, nhằm tạo ra hành lang pháp lý hiệu quả cho việc thực hiện xác định thuế thu nhập của các doanh nghiệp.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

>> Những thay đổi liên quan đến giảm trừ thuế thu nhập cá nhân