Browsing: Kế toán quản trị

Cách lập dự toán tiền mặt
6650

Cách lập dự toán tiền mặt

Doanh nghiệp luôn cần lưu trữ một lượng tiền mặt nhất định để đảm bảo việc chi tiêu. Do vậy, doanh nghiệp sẽ lập dự toán tiền mặt để có được con số phù hợp. …