Browsing: Kế toán quản trị

Cách lập dự toán tiền mặt
6124

Cách lập dự toán tiền mặt

Doanh nghiệp luôn cần lưu trữ một lượng tiền mặt nhất định để đảm bảo việc chi tiêu. Do vậy, doanh nghiệp sẽ lập dự toán tiền mặt để có được con số phù hợp. …

Mô tả công việc của 1 kế toán công nợ
897

Mô tả công việc của 1 kế toán công nợ

Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc về công việc của một kế toán công nợ. Vai trò, nhiệm vụ của họ là gì? Và thường ngày công việc mà họ cần đảm nhận ra sao?…