Browsing: Kế toán quản trị

Cách xử lý khi mất, hỏng chứng từ kế toán
693

Cách xử lý khi mất, hỏng chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là vật mang tin, là căn cứ để kiểm tra đối chiếu thông tin và dữ liệu khi cần. Cùng bài viết đi tìm hiểu về cách thức xử lý khi làm mất, hỏng..…