Browsing: Kế toán quản trị

c theo thông tư 200
691

Kế toán ngoại tệ theo thông tư 200

Khi doanh nghiệp phát sinh nghiệp vụ mua bán ngoại tệ thì kế toán cần phải nắm vững cũng như áp dụng những nguyên tắc và phương pháp hạch toán tỷ giá ntn?…