Browsing: Kế toán quản trị

Mô tả công việc của 1 kế toán công nợ
802

Mô tả công việc của 1 kế toán công nợ

Có lẽ nhiều bạn sẽ thắc mắc về công việc của một kế toán công nợ. Vai trò, nhiệm vụ của họ là gì? Và thường ngày công việc mà họ cần đảm nhận ra sao?…