Browsing: Chi phí - Giá thành

Cách phân biệt giá vốn và giá thành dễ hiểu
20151

Cách phân biệt giá vốn và giá thành dễ hiểu

Kế toán mà đặc biệt là kế toán sản xuất thì thường gắn liền với 2 yếu tố là giá vốn và giá thành. Cùng bài viết đi tìm hiểu rõ hơn để có sự phân biệt chính xác …