Browsing: Chi phí - Giá thành

tính giá thành theo định mức
579

Chi tiết cách tính giá thành theo định mức

Giá thành là một yếu tố quan trọng trong công tác tính toán chi phí, xác định hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về công tác…

Kế toán giá thành và những điều cần biết
682

Kế toán giá thành và những điều cần biết

Giá thành là một trong những yếu tố quan trọng, gián tiếp quyết định đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vì vậy cần phải được xác định.…