manhom: 69 Vai trò của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp sản xuất

Vai trò của quản trị chất lượng trong doanh nghiệp sản xuất

5268

Chất lượng hàng hóa, dịch vụ là yếu tố chủ chốt khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Do vậy, việc quản trị chất lượng ngay tại khâu sản xuất là vô cùng quan trọng, đòi hỏi các doanh nghiệp cần có những quy trình và tiêu chí cụ thể để kiểm soát.

1. Quản lý chất lượng là gì?

Quản lý chất lượng (quản trị chất lượng) là các hoạt động vô cùng quan trọng trong mỗi doanh nghiệp đòi hỏi có sự phối hợp để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng.

Trong doanh nghiệp, việc định hướng và kiểm soát về chất lượng bao gồm những công việc như:

 • Lập chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng,
 • Hoạch định chất lượng, kiểm soát, đảm bảo và cải tiến chất lượng sao cho có hiệu quả cao nhất.

Không chỉ trong lĩnh vực sản xuất, quản trị chất lượng hiện tại đã được áp dụng trong mọi ngành công nghiệp. Trong bất cứ doanh nghiệp với quy mô và loại hình tổ chức nào, cho dù có tham gia vào thị trường quốc tế hay không.

Hiện nay các doanh nghiệp đều nâng cao khẩu hiệu “làm việc đúng" và "làm đúng việc", "làm đúng ngay từ đầu" và "làm đúng tại mọi thời điểm". Do vậy, việc quản lý mọi lúc, mọi nơi là vô cùng quan trọng.

>> Các thức kiểm soát hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp

2. Các nguyên tắc của quản trị chất lượng

Để quản trị được chất lượng đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận, và việc này cần thực hiện trên một bộ nguyên tắc nhất định bao gồm:

 • Định hướng bởi khách hàng;
 • Sự lãnh đạo;
 • Sự tham gia của mọi người;
 • Quan điểm quá trình;
 • Tính hệ thống;
 • Cải tiến liên tục;
 • Quyết định dựa trên sự kiện;
 • Quan hệ hợp tác cùng có lợi với người cung ứng.

3. Vai trò của quản trị chất lượng

Như các phân tích ở trên, ta có thể thấy quản trị chất lượng là vô cùng quan trọng trong mọi doanh nghiệp. Cụ thể, nó giữ vai trò như sau:

 • Chất lượng quyết định đến sự thỏa mãn tốt hơn nhu cầu khách hàng, mặt khác nâng cao hiệu quả của hoạt động quản lý. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng để các doanh nghiệp chiếm lĩnh, mở rộng thị trường, tăng cường vị thế, uy tín. Mặc khác, nếu chất lượng được quản lý tốt thì cho phép doanh nghiệp xác định đúng hướng sản phẩm cần cải tiến, thích hợp với những mong đợi của khách hàng cả về tính hữu ích và giá cả.
 • Quản trị chất lượng tốt cũng giúp cho việc đảm bảo sản phẩm ra thị trường có một mức giá hợp lý để cạnh tranh được với các đối thủ khác.
 • Sản xuất là khâu quan trọng tạo thêm giá trị gia tăng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Về mặt chất, đó là các đặc tính hữu ích của sản phẩm phục vụ nhu cầu của con người ngày càng cao hơn. Về mặt lượng, là sự gia tăng của giá trị tiền tệ thu được so với những chi phí ban đầu bỏ ra.

Việc quản trị sản xuất đòi hỏi sự nghiêm ngặt thực hiện của mỗi doanh nghiệp. Nhưng nếu làm tốt vấn đề đó sẽ là tiền đề lớn để doanh nghiệp phát triển.

>> Tìm hiểu: Phần mềm quản lý sản xuất cho các doanh nghiệp vừa và lớn
>> Giới thiệu 7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng