manhom: 24 Ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tại Việt Nam

Ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP tại Việt Nam

1749

Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tìm cách để tối ưu hiệu quả hoạt động của mình. Một trong những giải pháp thông minh nhất là sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của doanh nghiệp. Để quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó thì các doanh nghiệp ngày càng ưu thích lựa chọn phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP.

Khi nhìn nhận đúng xu hướng phát triển của giải pháp, công nghệ giúp nhà quản trị lựa chọn đúng khi đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP.

  1. Sự cạnh tranh và bối cảnh nền kinh tế

Như đã nói ở trên, sự cạnh tranh của nền kinh tế ngày càng trở nên khốc liệt, để đứng vững và hơn hết là vươn lên phát triển mạnh mẽ các doanh nghiệp cần có những đột phá trong việc quản lý quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Bối cảnh kinh tế gắn liền với sự phát triển của CNTT là một thuận lợi lớn để các doanh nghiệp ứng dụng CNTT vào hoạt động của mình.

  1. Thị trường phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP

Ở Việt Nam, vài năm trở lại đây, ERP là giải pháp quản lý doanh nghiệp được nhiều nhà quản lý lưu tâm, tìm hiểu và trên thực tế là rất nhiều doanh nghiệp đã triển khai và ứng dụng thành công phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP.

ERP có mặt ở tất cả mọi ngành nghề, nhưng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP sẽ được dự đoán đầu tư nhiều từ các ngành ngân hàng và bất động sản và sẽ có thêm nhiều dự án mới trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp.

Đặc biệt, trong lộ trình tái cơ cấu và cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP cũng là một lựa chọn không thể thiếu. Nó giúp các doanh nghiệp quản lý tài chính chặt chẽ, minh bạch hơn, điều hành hoạt động kinh doanh - sản xuất hiệu quả hơn, và ứng phó tốt hơn trước những biến động và rủi ro tiềm tàng.

  1. Xu hướng chuyên ngành dành cho phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP

Mỗi ngành nghề sẽ có những đặc điểm về quy trình sản xuất – kinh doanh đặc thù, thậm chí trong cùng ngành nghề quy trình quản lý khác nhau là chuyện dễ hiểu. Do vậy, xu thế của phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP là chuyên môn hóa dành cho các ngành nghề.

Như ta đã biết, với ERP, ngoài khả năng về công nghệ như năng lực vận hành, yêu cầu cao về bảo mật, khả năng tương tác, kết nối với các hệ thống khác, khả năng về nghiệp vụ thì giá trị lớn nhất mà giải pháp ERP mang đến cho doanh nghiệp là quy trình, kinh nghiệm quản trị và các best-practice trong nghiệp vụ. Vì thế, xu hướng chuyên ngành là một điều hiển nhiên.

Ngày nay, việc ứng dụng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP trong các doanh nghiệp trở nên phổ biến ở Việt Nam.

  1. Lựa chọn của doanh nghiệp

Phải nhận thức được ngày từ đầu rằng: Làm triển khai phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP là một quá trình thay đổi lớn của doanh nghiệp. Doanh nghiệp sẽ lúng túng với câu hỏi: khi làm ERP là “Bắt đầu từ đâu?”.

Câu trả lời là nó phải từ chính quy trình và vấn đề nghiệp vụ của doanh nghiệp. ERP không còn là một hệ thống CNTT đơn thuần mà nó đã bao gồm nhiều giá trị nghiệp vụ bên trong.

Do vậy, khi một doanh nghiệp nào đó triển khai hệ thồng phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP thì cán bộ chuyên trách của họ phải là người đặt ra yêu cầu, tham gia xây dựng quy trình tương lai và nghiệm thu - tiếp quản hệ thống mới mong thắng lợi.

Những giá trị về ngành nghề của giải pháp và kinh nghiệm tư vấn của đối tác triển khai là các căn cứ cốt yếu để doanh nghiệp lựa chọn cho hệ thống ERP của mình. Vì thế, khi doanh nghiệp hiểu đúng nguồn gốc vấn đề, xu thế của phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP thì hãy nghĩ đến chuyện lựa chọn và triển khai ERP.

Tham khảo: Bộ tiêu chí cơ bản lựa chọn phần mềm quản trị doanh nghiệp