manhom: 410 Tổng quan các mô hình quản lý doanh nghiệp vừa và lớn

Tổng quan các mô hình quản lý doanh nghiệp vừa và lớn

2286

Để đảm bảo sự vận hành của doanh nghiệp là liên tục và hiệu quả thì đòi hỏi tất yếu là phải có một mô hình quản lý chung, đặc biệt là với những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn. Cùng bài viết đi tìm hiểu về mô hình quản lý áp dụng đối với những doanh nghiệp vừa và lớn.

1. Mô hình quản lý là gì?

Mô hình quản lý chính là cách thức tổ chức tất cả các hoạt động của doanh nghiệp, nhằm mục đích đảm bảo các yếu tố của doanh nghiệp được vận hành một cách hài hòa, hợp lý, giúp quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao nhất.

Mô hình quản lý doanh nghiệp cần được xây dựng và áp dụng ngay từ thời điểm ban đầu nhằm đảm bảo sự vận hành của doanh nghiệp được diễn ra một cách khoa học và giảm thiểu rủi ro, sai sót. Đồng thời, định kỳ, căn cứ vào hiệu quả hoạt động thực tế thì doanh nghiệp cũng cần xem xét và đánh giá lại để có sự điều chỉnh hợp lý trong mô hình quản lý doanh nghiệp. Có như vậy mới đảm bảo được sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

2. Mô hình quản lý đối với doanh nghiệp vừa và lớn:

Có rất nhiều mô hình quản lý doanh nghiệp được đưa ra nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện một cách hiệu quả. Và mỗi mô hình quản lý lại phù hợp với từng đặc điểm quy mô hoạt động riêng. Do đó, mà trong rất nhiều mô hình quản lý được đưa ra thì không phải mô hình nào cũng phù hợp với những doanh nghiệp vừa và lớn. Cụ thể, một số mô hình quản lý phù hợp với các doanh nghiệp vừa và lớn như:

· Mô hình quản lý đa tuyến

Đây là mô hình quản lý có sự sắp xếp và phân luồng chặt chẽ. Các hoạt động trong doanh nghiệp sẽ được phân cấp và tách thành các luồng khác nhau, tuy nhiên giữa các luồng vẫn có mối liên kết chặt chẽ.

Theo mô hình này thì các hoạt động của doanh nghiệp sẽ được thể hiện trên một bức tranh tổng thể, giúp đem lại cho nhà quản lý một cái nhìn tổng quát, từ đó dễ nắm bắt và điều phối các hoạt động trong doanh nghiệp.

· Mô hình quản lý kết hợp đơn tuyến và đa tuyến

Nếu như chỉ mỗi mô hình quản lý đơn tuyến thì lại chỉ phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, những doanh nghiệp vừa và lớn thì có thể áp dụng mô hình quản lý kết hợp đơn tuyến và đa tuyến. Cụ thể là, với những nhóm công việc đơn giản thì doanh nghiệp áp dụng mô hình quản lý đơn tuyến để dễ dàng chỉ đạo và quản lý tức thời. Còn với những nhóm công việc phức tạp thì áp dụng mô hình quản lý đa tuyến để đảm bảo xây dựng được kế hoạch công việc chặt chẽ và thực hiện sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong doanh nghiệp.

Và một minh chứng điển hình cho mô hình quản lý doanh nghiệp vừa và lớn là: Công ty Vinamilk của Việt Nam áp dụng mô hình quản lý kết hợp đơn tuyến và đa tuyến. Cụ thể là, với những hoạt động không trọng yếu thì Ban giám đốc được toàn quyền quyết định trực tiếp, còn với những hoạt động trọng yếu thì còn phải có sự tham gia xem xét của tiểu ban kiểm toán nữa. Đây là một điểm mới trong công tác quản lý của Vinamilk, nhằm đảm bảo các hoạt động vẫn được diễn ra thuận lợi mà vẫn đảm bảo được tính minh bạch, giảm thiểu các hành vi vụ lợi.

>> Tìm hiểu Phần mềm quản trị doanh nghiệp tốt nhất hiện nay.
>> Xem thêm: Quy trình chuẩn xây dựng mô hình kinh doanh hệ thống