manhom: 70 Tìm hiểu vai trò của quản trị rủi ro với doanh nghiệp

Tìm hiểu vai trò của quản trị rủi ro với doanh nghiệp

3499

Với thị trường nhiều biến động thì việc gặp những rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh là điều thường xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có nhiều cách để tránh, giảm thiểu hoặc kiểm soát những hậu quả khi rủi ro xảy ra. Để làm được điều đó, mỗi doanh nghiệp phải có kế hoạch quản trị rủi ro rõ ràng. Dưới đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vai trò của quản trị rủi ro với doanh nghiệp.

1. Các loại rủi ro có thể có trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp có rất nhiều loại rủi ro liên quan đến những yếu tố khác nhau, cụ thể là:

Rủi ro liên quan tới con người: Những tác động từ cá nhân hay tổ chức như đau bệnh, tử vong... Những rủi ro này không ai mong và cũng khó có thể đoán trước để đề phòng.

Rủi tro liên quan tới tác nghiệp: Những sự kiện dẫn đến sự đình trệ trong hoạt động, mất tài sản quan trọng, xáo trộn trong hệ thống phân phối… cũng ảnh hưởng không hề nhỏ tới sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Uy tín: Mất các đối tác kinh doanh, lòng tin của nhân viên sụt giảm, người tiêu dùng hay khách hàng không còn trung thành. Đây là rủi ro vô cùng lớn, nhưng rủi ro này có thể phòng tránh được nhờ sự kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu các vấn đề liên quan tới uy tín.

Tài chính: Thua lỗ trong kinh doanh, thị trường chứng khoán biến động, lãi suất tăng, tình trạng thất nghiệp cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoạt động của doanh nghiệp.

Rủi ro liên quan tới Công nghệ: Công nghệ đang sử dụng trở nên lạc hậu, lỗi thời hay thường xuyên bị các lỗi kỹ thuật. Do vậy, các doanh nghiệp phải luôn cập nhật công nghệ mới để không gặp phải rủi ro này.

Môi trường tự nhiên: Có những rủi ro không thể lường trước do thiên tai, thời tiết xấu, bệnh dịch... Với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào thiên nhiên nhiều thường gặp các rủi ro này.

Rủi ro liên quan tới chính trị: Những thay đổi trong các chính sách của chính phủ, sự ảnh hưởng của nước ngoài. Thường rủi ro này không ảnh hưởng ngay nhưng đã ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng rất sâu tới hoạt động của doanh nghiệp.

Những rủi ro khác: Cạnh tranh trong nội bộ ngành, sự xuất hiện của các sản phẩm thay thế, thay đổi nhu cầu khách hàng, khả năng thâm nhập thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới…

2. Vai trò của quản trị rủi ro trong doanh nghiệp

Lợi ích đem lại cho việc triển khai thành công khung quản trị rủi ro doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp tạo dựng được một công cụ hiệu quả vừa tạo thêm giá trị mới, vừa bảo toàn giá trị cho doanh nghiệp.

Có được cái nhìn toàn diện và nhất quán về rủi ro thì việc quản trị là vô cùng quan trọng. Từ đó làm tiền đề tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm thiểu rủi ro để tăng lợi nhuận và dòng tiền cũng như sử dụng các công cụ của quản trị rủi ro doanh nghiệp để đạt mục tiêu chiến lược đã đặt ra.

Trong mỗi doanh nghiệp, việc xác định thứ tự ưu tiên trong quản lý để sắp xếp công việc là cực kỳ quan trọng. Đây là cơ sở để xử lý các rủi ro chính giúp tối ưu hóa nguồn lực doanh nghiệp, tối ưu hóa mối quan hệ rủi ro và lợi nhuận đồng thời giám sát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua chỉ số rủi ro chính,…

>> Tìm hiểu: Lập kế hoạch quy trình quản lý rủi ro
>>  Quản trị rủi ro hiệu quả với phần mềm quản trị doanh nghiệp của BRAVO