manhom: 363 Tìm hiểu các mô hình quản trị nhân sự hiện đại trong doanh nghiệp

Tìm hiểu các mô hình quản trị nhân sự hiện đại trong doanh nghiệp

2609

Nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi đối với sự phát triển của một doanh nghiệp. Vì vậy mà công tác quản trị nhân sự luôn được chú trọng và quan tâm. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các mô hình quản trị hiện đại được áp dụng phổ biến trong các doanh nghiệp.

1. Quản trị nhân sự là gì?

Quản trị nhân sự là công tác quản lý và tổ chức hợp lý nguồn nhân sự của đơn vị, thông qua các công việc cụ thể như tuyển dụng, đào tạo, đánh giá… người lao động. Đồng thời, công tác quản trị nhân sự cũng cần thực hiện và giải quyết một cách kịp thời các nhu cầu và nguyện vọng của người lao động. Có thể nói, mục đích cuối cùng của công tác quản trị nhân sự là nhằm đảm bảo doanh nghiệp thu được hiệu quả cao nhất từ việc sử dụng đội ngũ nhân sự đó.

2. Giới thiệu các mô hình quản trị nhân sự hiện đại

Để công tác quản trị nhân sự thu được hiệu quả cao nhất thì nhiều doanh nghiệp hiện nay thường ứng dụng các mô hình quản trị nhân sự hiện đại phổ biến sau:

  • Mô hình quản trị nhân sự Michigan

Michigan là mô hình quản trị nhân sự đã ra đời từ lâu, vào đầu những năm 1980 và được đặt tên theo tổ chức phát triển nó là Đại học Michigan (Hoa Kỳ).

Mô hình quản trị nhân sự này tập trung vào việc đưa ra những chiến lược phát triển cho nhân viên và tổ chức. Cụ thể, những chiến lược đó nhấn mạnh về vai trò quan trọng của sự gắn kết các hoạt động nhân sự trong tổ chức. Việc tổ chức một cách khoa học các hoạt động nhân sự cụ thể sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển chung của tổ chức.

Cụ thể, nội dung của mô hình này được khái quát qua sơ đồ sau:

  • Selection (Tuyển dụng): là bước đầu trong chuỗi các công việc nhân sự, công việc có hiệu quả chỉ khi trước hết phải lựa chọn được những người có khả năng thực hiện được công việc.
  • Performance (Hiệu quả), Appraisal (đánh giá): hiệu quả công việc sẽ được đánh giá, và cũng là yếu tố quyết định đến sự phát triển chung (Development). Đồng thời, hiệu quả làm việc cũng được đánh giá từ thành quả lao động (Development).
  • Rewards (Định mức lương): định mức lương sẽ được xác định trên cơ sở đánh giá hiệu quả làm việc, ngược lại đây cũng là yếu tố quyết định đến hiệu quả làm việc của người lao động.

Theo mô hình quản trị nhân sự Michigan thì hiệu quả công việc sẽ là thước đo để đánh giá và xác định chế độ khen thưởng cho từng người lao động cụ thể. Và mặt trái của nó là không thể hiện được sự chủ động trong công tác quản trị mà chỉ dựa vào kết quả thu được để đánh giá hiệu quả hoạt động.

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương tại hơn 3.600 doanh nghiệp vừa và lớn. 

  • Mô hình quản trị nhân sự Harvard

Sự ra đời của mô hình quản trị nhân sự Harvard là một bước ngoặt lớn, thể hiện sự phát triển đi lên trong tư tưởng quản trị nhân sự. Đây là một trong các mô hình quản trị nhân sự hiện đại xây dựng từ việc nghiên cứu tổng hợp những yếu tố tác động đến người lao động, gồm: chế độ làm việc, sự thăng tiến trong công việc và chế độ lương thưởng. Từ đó, mô hình này thể hiện được sự quan tâm đúng mức của tổ chức với vai trò của người lao động, cũng như vai trò của lãnh đạo trong việc thúc đẩy hiệu quả làm việc của người lao động.

Tuy nhiên, mô hình này cũng chưa đột phá được trong việc chỉ ra chính sách nhân sự phù hợp với từng với chiến lược kinh doanh hay cơ cấu tổ chức cụ thể.

  • Mô hình quản trị nhân sự Nhật Bản

Mô hình quản trị nhân sự Nhật Bản được xây dựng một cách hoàn thiện hơn, bởi không chỉ quan tâm đầy đủ đến các yếu tố tác động đến hiệu quả cũng như sự trung thành của người lao động mà còn có bước tiến trong việc coi trọng các kỹ năng xã hội cũng như mối quan hệ lợi ích gắn bó giữa người lao động và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, so với các mô hình quản trị nhân sự hiện đại khác, quản trị nhân sự theo mô hình này lại đề cao thâm niên, sự gắn bó lâu dài của người lao động nên sẽ có ít cơ hội cho người mới, và như thế thì cũng đồng nghĩa với việc công ty cũng sẽ mất đi cơ hội sử dụng nguồn nhân lực trẻ với lợi thế có những góc nhìn mới mẻ, sáng tạo hơn.

  • Mô hình quản trị nhân sự tổng thể định hướng viễn cảnh

Mô hình quản trị nhân sự tổng thể định hướng viễn cảnh là mô hình thể hiện được hệ thống các chính sách quản trị nhằm hướng tới một bối cảnh rõ ràng trong tương lai. Cụ thể các chính sách quản trị gồm tuyển dụng, đánh giá và phát triển nhân lực sẽ ảnh hưởng đến các nhóm được hưởng lợi ích gồm cổ đông, nhân viên, khách hàng và cộng đồng.

Mô hình này thể hiện được bước tiến trong công tác quản trị, bởi công tác quản trị nhân sự không chỉ gói gọn trong sự quan tâm tới lợi ích của nội bộ mà còn đến khách hàng và môi trường xung quanh.

Có thể thấy, trong các mô hình quản trị nhân sự hiện đại mỗi mô hình quản trị sẽ có những đặc điểm riêng, phù hợp với mỗi tổ chức khác nhau. Để đạt được hiệu quả cao nhất trong công tác quản trị nhân sự thì mỗi tổ chức cần lựa chọn mô hình được áp dụng hài hòa nhất với môi trường thực tiễn của tổ chức đó.

>> Tham khảo: Dự báo nguồn nhân lực đến giai đoạn 2020 – 2025