manhom: 464 Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp năm 2021

Thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp năm 2021

1245

Mọi doanh nghiệp khi đã tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh như đã đăng ký thì đều phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan, trong đó có đăng ký bảo hiểm xã hội. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp năm 2021.

Khi đã tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh như đã đăng ký thì mọi doanh nghiệp đều phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật liên quan, từ các vấn đề về liên quan tới thuế cho đến bảo hiểm xã hội, lao động, tiền lương, … Vì vậy, mà một trong những thủ tục mà doanh nghiệp không thể bỏ qua đó là đăng ký bảo hiểm xã hội. Cụ thể, tục đăng ký bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp năm 2021 như thế nào, bài viết sau sẽ thông tin tới bạn đọc.

Để đảm bảo sự liên tục cũng như tính hợp pháp, hợp lệ cho các hoạt động của mình thì điều kiện cơ bản đầu tiên là doanh nghiệp phải tuân thủ đúng theo các quy định bắt buộc của pháp luật liên quan trong từng vấn đề. Cụ thể như đối với vấn đề bảo hiểm xã hội thì doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện theo các văn bản pháp luật liên quan, gồm: Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Quyết định 595/QĐ-BHXH. Các văn bản trên quy định một cách chi tiết các nội dung liên quan đến mọi khía cạnh của vấn đề bảo hiểm xã hội, nhằm mục đích tạo khung pháp lý và hướng dẫn các cá nhân, tổ chức trong công tác thực hiện. Và trong đó có nội dung hướng dẫn các doanh nghiệp về thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu. Bởi thủ tục đó là bắt buộc phải thực hiện, không chỉ nhằm mục đích đảm bảo quyền lợi cho người lao động mà còn để phục vụ cho công tác quản lý các doanh nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Để thực hiện đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu thì doanh nghiệp tiến hành các thủ tục từ:

  • Đầu tiên là xác định chính xác đối tượng lao động mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện đóng bảo hiểm cho họ. Có như vậy mới đảm bảo được việc doanh nghiệp thực hiện đăng ký bảo hiểm xã hội là đúng và đầy đủ. Hơn nữa, việc xác định đúng đối tượng được tham gia bảo hiểm xã hội còn làm cơ sở để doanh nghiệp chuẩn bị chính xác các hồ sơ và thu thập được đầy đủ các thông tin cần thiết.
  • Tiếp đến là doanh nghiệp phải đi chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ để phục vụ cho việc đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu, gồm: Tờ khai đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảng kê thông tin với trường hợp lao động bị truy thu hoặc có thay đổi về thông tin trên sổ bảo hiểm.
  • Sau đó, khi chuẩn bị xong các giấy tờ trên thì doanh nghiệp thực hiện nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội mà quản lý trực tiếp doanh nghiệp. Và doanh nghiệp có nhiều lựa chọn khác nhau về phương thức để nộp hồ sơ: từ nộp điện tử cho đến chuyển phát nhanh thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc là cũng có thể tiến hành nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội quản lý.

Hoàn thành các bước công việc trên là doanh nghiệp đã hoàn tất các thủ tục đăng ký cần thiểt để tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu. Việc tiếp theo là chờ cơ quan bảo hiểm xã hội trả kết quả.

>> Xem thêm:Theo dõi việc đóng bảo hiểm trên phần mềm quản lý nhân sự tiền lương của BRAVO.
>> Tham khảo về: Những vấn đề liên quan đến quy chế trả lương trong doanh nghiệp