manhom: 130 Quy trình thanh toán bảo hiểm thai sản

Quy trình thanh toán bảo hiểm thai sản

946

Chế độ thai sản giúp đảm bảo quyền lợi của phụ nữ. Nhưng để được hưởng đúng và đủ mọi quyền lợi của mình thì người lao động cần phải có các kiến thức về vấn đề này. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc quy trình thanh toán bảo hiểm thai sản trong bài viết sau đây.

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014. Cụ thể như sau: Người lao động nữ sinh con, nhận nuôi con nuôi,… sẽ được xem là đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản nếu thuộc 1 trong các trường hợp sau đây:

  • Thứ nhất: Người lao động nữ sinh con, người mang thai hộ, người nhận nuôi con nuôi để được hưởng chế độ thai sản phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh.

Trong trường hợp người lao động nữ sinh con nhưng phải nghỉ việc dưỡng sinh theo chỉ định của bác sĩ thì phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Nhưng trước đó phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng bảo hiểm xã hội.

Lưu ý rằng: Trong trường hợp người lao động nghỉ việc trước khi sinh con nếu có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

  • Thứ hai: Đối với trường hợp người lao động nam có vợ sinh con nếu vợ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đó người lao động nam phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Trường hợp lao động nam có vợ sinh con nếu vợ đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động nam chỉ cần có tham gia bảo hiểm xã hội mà không bắt buộc phải tham gia bao lâu thì đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản cho chồng.

>> Xem thêm: Các khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới nhất

2. Thủ tục thanh toán bảo hiểm, hưởng chế độ thai sản 

Bạn muốn được thanh toán bảo hiểm, hưởng chế độ thai sản thì phải thực hiện đúng và đủ những thủ tục hưởng chế độ thai sản như sau:

  • Bước 1: Người lao động hoặc người sử dụng lao động có người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản chuẩn bị 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm:
  • Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản (theo mẫu), (đối với trường hợp người sử dụng lao động nộp).
  • Trích lục giấy khai sinh hoặc bản sao có công chứng giấy chứng sinh.
  • Chứng minh thư nhân dân bản sao có công chứng.
  • Sổ bảo hiểm xã hội bản gốc.
  • Bước 2: Người lao động hoặc người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ hưởng chế độ thai sản đến cơ quan bảo hiểm xã hội nơi công ty đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc nơi người lao động có hộ khẩu thường trú (đối với người lao động nghỉ việc trước khi sinh).

3. Thời gian giải quyết chế độ thai sản

Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội
>> Thông tin liên quan: Những điều cần biết về chế độ thai sản năm 2021