manhom: 390 Quy định về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Quy định về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

582

Bên cạnh việc làm công ăn lương thì cũng nhiều người lựa chọn tự làm chủ bằng cách thành lập doanh nghiệp. Sau đây, bài viết sẽ đi giới thiệu về điều kiện và thủ tục để thành lập doanh nghiệp tư nhân – một trong những loại hình doanh nghiệp khá phổ biến hiện nay.

1. Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp, vì vậy mà được định nghĩa một cách cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp”.

Như vậy, doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp mà chỉ thuộc quyền kiểm soát và quyết định của một cá nhân cụ thể. Và cá nhân đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân.

2. Quy định về điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một tế bào của nền kinh tế. Và để đảm bảo kiểm soát tốt các hoạt động của loại hình doanh nghiệp này thì Nhà nước cũng đã đưa ra một cách chi tiết và cụ thể các quy định liên quan đến mọi hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, bắt đầu từ điều kiện và thủ tục để được thành lập. Cụ thể như sau:

 • Về điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

Vì doanh nghiệp tư nhân cũng là một loại hình doanh nghiệp, do đó liên quan đến điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân thì cũng phải tuân thủ theo quy định chung về điều kiện thành lập doanh nghiệp mà Luật Doanh nghiệp đã đưa ra như sau:

 • Về tên doanh nghiệp thì không được bị trùng và không gây nhầm lẫn.
 • Có trụ sở hợp pháp và địa chỉ rõ ràng.
 • Có ngành nghề kinh doanh thuộc hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành.
 • Vốn điều lệ phải đúng theo quy định về vốn điều lệ áp dụng với các ngành nghề.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác hoặc là chủ hộ kinh doanh hay thành viên hợp danh công ty hợp danh.
 • Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ và đã nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh các quy định chung như trên thì Luật doanh nghiệp cũng quy định chi tiết và cụ thể về điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân như sau:

- Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

- Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

 • Về thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Để thành lập một thực thể kinh tế thì yếu tố đầu tiên cần có là hồđể thành lập doanh nghiệp, đó được ví như giấy khai sinh của con người. Bộ hồ sơ nói trên gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp tư nhân, thường là chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định thì việc tiếp theo là nộp hồ sơ để xin cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp. Và đến khi nhận được Giấy chứng nhận doanh nghiệp nói trên thì doanh nghiệp còn phải thực hiện thêm một số thủ tục sau để được chính thức hoạt động.

 • Treo biển tại trụ sở doanh nghiệp;
 • Tạo con dấu cho doanh nghiệp và đăng ký mẫu dấu tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Khai báo và đóng các loại thuế cần thiết cho doanh nghiệp.

>> Tìm hiểu Phần mềm quản trị Doanh nghiệp tốt nhất hiện nay
>> Thông tin liên quan: Quy trình chuẩn các bước đăng ký kinh doanh online