manhom: 242 Những lưu ý khi hạch toán tài sản cố định

Những lưu ý khi hạch toán tài sản cố định

821

Trong điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, để nâng cao được sức cạnh tranh trên thị trường thì các doanh nghiệp cần phải có tiềm lực tài chính đủ mạnh. Và một trong những chỉ tiêu cần quan tâm khi đánh giá năng lực tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất chính là tài sản cố định. Cùng bài viết dưới đây đi tìm hiểu kiến thức và cách để hạch toán tài sản cố định.

1. Một số kiến thức cơ bản về Tài sản cố định

Tài sản cố định trong doanh nghiệp là những tài sản do doanh nghiệp nắm giữ nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng đủ các điều kiện để ghi nhận tài sản cố định.

Một tài sản được ghi nhận là tài sản cố định thì phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Nguyên giá của tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy;

+ Tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên;

+ Doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

2. Những lưu ý khi hạch toán tài sản cố định

Đóng vai trò là một yếu tố quan trọng trong doanh nghiệp, nên mọi sự biến động về tài sản cố định (TSCĐ) đều có những ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần lưu ý trong quá trình hạch toán đối với tài sản cố định. Cụ thể như sau:

  • Đối với TSCĐ thì định kỳ phải hạch toán cả về giá trị đã khấu hao và giá trị còn lại của TSCĐ.
  • Không hạch toán ghi tăng TSCĐ đối với những tài sản đầu tư, xây dựng dù đã đưa vào sử dụng, có doanh thu nhưng chưa có hồ sơ quyết toán.
  • Khi tính khấu hao TSCĐ thì kế toán cần lưu ý:

+ TSCĐ đi thuê hoạt động do đơn vị cho thuê tính khấu hao.

+ Các đơn vị sản xuất theo thời vụ thì tính khấu hao cho cả năm và phân bổ số khấu hao đó cho các tháng, hoạt động thời vụ.

+ TSCĐ mới đưa vào sử dụng, nếu chưa xác định được nguyên giá thì phải ước tính số khấu hao để tính vào chi phí sản xuất. Khi nào xác định được nguyên giá thì sẽ điều chỉnh lại số khấu hao.

+ Chọn mức khấu hao phù hợp với công suất hoạt động và thời gian sử dụng của tài sản. Nếu chọn khung thời gian ngắn hơn mức tối thiểu, cơ quan thuế có quyền loại trừ chi phí vượt. Nếu chọn khung khấu hao thời gian dài hơn mức tối đa, cơ quan thuế có thể loại trừ phần chi phí cho những năm sau số năm tối đa được trích khấu hao.

+ Không hạch toán tài sản cố định vào giá vốn đối với phần khấu hao tương ứng không đạt công suất.

+ Kế toán nên chọn mức khấu hao giống nhau đối với cùng một loại tài sản mà có cùng một điều kiện sử dụng.

+ Đối với những tài sản đã ngừng sử dụng, không còn dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì không cần tính khấu hao.

+ Kế toán chỉ trích khấu hao khi tài sản ở trạng thái sẵn sàng sử dụng.

+ Hạch toán chi phí khấu hao phải căn cứ vào bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng tài sản để lựa chọn TK hạch toán phù hợp.

  • Kế toán không được ghi tạm tăng TSCĐ trong trường hợp tài sản đầu tư, xây dựng đã đưa vào sử dụng, phát sinh doanh thu nhưng chưa có hồ sơ quyết toán.
  • Khi hạch toán khấu hao TSCĐ thì kế toán chỉ được thực hiện bắt đầu từ ngày mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Giá trị khấu hao tùy thuộc vào phương pháp trích khấu hao TSCĐ mà doanh nghiệp lựa chọn, cụ thể có 3 phương pháp:

-  Phương pháp khấu hao đường thẳng.

-  Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh.

-  Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm.

Cần lưu ý là với phần khấu hao tương ứng không đạt công suất, thì không hạch toán vào giá vốn.

  • Với trường hợp tiền thuê đất trả 1 lần thì nếu thời gian thuê là sau ngày có hiệu lực của luật đất đai năm 2003 thì sẽ không hạch toán vào tài sản cố định cụ thể là TSCĐ vô hình mà phải hạch toán vào TK 242.
  • Có những TSCĐ dù không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ nhưng vẫn được hạch toán là TSCĐ, chẳng hạn như trường hợp mua 10 tài sản hoạt động độc lập có tổng giá trị 250 triệu đồng, kế toán hạch toán vào TK 211.
  • Kế toán chỉ hạch toán ghi tăng nguyên giá TSCĐ trong trường hợp sửa chữa khi có đủ hồ sơ chứng minh là nâng cấp, sửa chữa lớn TSCĐ.

Trên đây là những lưu ý trong quá trình hạch toán tài sản cố định, hy vọng sẽ giúp ích các bạn đọc trong quá trình làm kế toán. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu về phần mềm quản lý tài sản cố định BRAVO đang được ứng tại nhiều doanh nghiệp vừa và lớn hiện nay, nhằm hỗ trợ công việc kế toán tài sản cố định đạt hiệu quả tốt nhất

>> Tham khảo thêm: Nguyên tắc buộc phải có trong quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp