manhom: 456 Những điều cần biết về chế độ thai sản năm 2021

Những điều cần biết về chế độ thai sản năm 2021

660

Chế độ thai sản được coi là một trong những chính sách mà nhà nước đưa ra nhằm đem lại phúc lợi cho những cá nhân mà có tham gia bảo hiểm xã hội. Vì vậy mà các nội dung liên quan đến chế độ thai sản luôn nhận được nhiều sự quan tâm. Cùng bài viết đi tìm hiểu về chế độ thai sản trong năm 2021.

1. Chế độ thai sản là gì?

Chế độ thai sản được coi là một trong những chính sách phúc lợi mà nhà nước đưa ra cho những người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội. Chế độ thai sản này thể hiện một cách chi tiết các nội dung từ điều kiện hưởng, mức hưởng cũng như yêu cầu về hồ sơ, giấy tờ cần có để được hưởng chế độ này.

2. Chế độ thai sản năm 2021

Cũng như các chính sách, chế độ khác thì chế độ thai sản cũng sẽ có sự thay đổi để đảm bảo sự phù hợp với thực tế phát sinh, đảm bảo người lao động có tham gia bảo hiểm nhận được đầy đủ quyền lợi của mình. Cùng bài viết đi tìm hiểu về chế độ thai sản năm 2021 có thay đổi gì so với các năm trước.

Mọi nội dung trong chế độ thai sản thì đều được quy định một cách chi tiết trong các văn bản pháp luật liên quan đến bảo hiểm xã hội mà chính phủ hay quốc hội ban hành. Và tính đến thời điểm hiện tại thì các văn bản pháp luật đang có hiệu lực hiện hành liên quan đến chế độ thai sản thì vẫn là Luật bảo hiểm xã hội 2014 và Quyết định 595/QĐ-BHXH. Mà luật bảo hiểm xã hội 2014 thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 còn quyết định 595/QĐ-BHXH thì có hiệu lực từ ngày 14/04/2017. Điều đó cũng có nghĩa là về cơ bản thì có thể nói là nội dung của chế độ thai sản không có sự thay đổi gì kể từ 2017. Và chỉ có sự khác biệt trong nội dung chi tiết là mức hưởng thai sản giữa các năm, cụ thể thì sự khác biệt này là đến từ nguyên nhân là mức hưởng thai sản sẽ được xác định dựa trên mức tiền lương tháng đóng BHXH (mà thực tế thường là theo mức lương tối thiểu vùng), mà mức tiền lương đó lại sẽ được điều chỉnh tăng đều hàng ngày, định kỳ là vào ngày 1/7 hàng năm.

Chính vì vậy mà có thể nói, từ năm 2017 thì chế độ thai sản giữa các năm chỉ có khác biệt về mức hưởng, còn các yếu tố khác như: điều kiện hưởng, yêu cầu về hồ sơ thủ tục hưởng thai sản là không có gì thay đổi.

Sang đến năm 2021 thì nếu theo lộ trình bình thường thì mức hưởng thai sản cùng các khoản phụ cấp đi kèm cũng sẽ được tăng lên. Tuy nhiên, do những ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid 19, toàn bộ nền kinh tế - xã hội bị đình trệ và thiệt hại nghiêm trọng, do đó mà mức lương tối thiểu vùng vẫn đang được để nguyên, chứ chưa có kế hoạch điều chỉnh tăng lên như lộ trình bình thường. Vì vậy mà chế độ thai sản năm 2021 là không có gì thay đổi so với năm 2020.

>> Xem thêm: Phần mềm quản lý nhân sự, lương, bảo hiểm xã hội
>> Tham khảo về: Quy trình thanh toán bảo hiểm thai sản