manhom: 33 Lời giải cho bài toán quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Lời giải cho bài toán quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

2856

Nhân sự là chìa khóa thành công cho mọi doanh nghiệp. Vậy đâu là lời giải cho bài toán quản trị nhân sự trong các doanh nghiệp hiện nay.

1. Khái niệm quản trị nhân sự trong doanh nghiệp

Trước hết, cùng tìm hiểu về khái niệm nhân sự:

Nhân sự gồm toàn bộ tiềm năng của con người trong một tổ chức hay xã hội (bao gồm cả những thành viên trong đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp). Nói cách khách, nhân sự là tất cả các thành viên trong doanh nghiệp sử dụng kiến thức, khả năng, hành vi ứng xử và giá trị đạo đức để cùng chung tay thành lập, duy trì và phát triển doanh nghiệp.

Từ việc hiểu về nhân sự, Khái niệm về quản trị nhân sự nghĩa là: Quản trị nhân sự hay Quản lý nguồn nhân lực là công tác quản lý các lực lượng lao động của một tổ chức, công ty, xã hội, nguồn nhân lực. Công tác quản trị nhân sự chịu trách nhiệm thu hút, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, và lương thưởng người lao động, cùng với đó là giám sát lãnh đạo và văn hóa của tổ chức, và bảo đảm phù hợp với Luật lao động.

Việc quản lý chung các hoạt động của doanh nghiệp chịu ảnh hưởng rất lớn từ tác động của quá trình quản trị nhân sự.

2. Ý nghĩa của quản trị nhân sự

Quản trị nhân sự chuyên nghiệp có ý nghĩa rất lớn với sự tồn tại và phát triển của bất cứ doanh nghiệp nào, cụ thể:

  • Ý nghĩa quan trọng trong việc quản lý chung mọi hoạt động của doanh nghiệp;
  • Ý nghĩa trong việc giúp nhà quản lý nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong hoạt động của doanh nghiệp;
  • Lựa chọn được phương  pháp đối xử với người lao động trong tổ chức;
  • Đánh giá được sự thực hiện công việc của nhân viên;
  • Quản trị nhân sự giúp xây dựng và quản lý hệ thống thù lao lao động;
  • Thiết lập và áp dụng các chính sách phúc lợi, phụ cấp, bảo hiểm xã hội.

3. Thực trạng của việc quản lý nhân sự trong doanh nghiệp tại Việt Nam

Thực trạng hiện nay là các doanh nghiệp nói chung tại Việt Nam trung bình chỉ sử dụng khoảng 40% năng suất của nguồn nhân lực mà họ đang sở hữu và đặc biệt tỷ lệ này còn thấp hơn ở nhóm nhân viên khối văn phòng. Nguyên nhân vấn đề nghiêm trọng này là do sự yếu kém về công tác quản trị nguồn nhân lực. T

hực trạng về những khó khăn và hạn chế chủ yếu mà phần lớn các doanh nghiệp ở Việt Nam thường gặp phải là do:

- Nhận thức chưa đầy đủ của một số lãnh đạo, nhân viên về vai trò then chốt của nguồn nhân lực con người và quản trị nguồn nhân lực đối với sự thành công của mỗi doanh nghiệp.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật của người lao động hiện nay chưa cao, đặc biệt đang thiếu cán bộ quản lý giỏi và các chuyên gia về quản trị nguồn nhân lực.

- Nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng thừa biên chế. Doanh nghiệp gặp phải tình huống “dở khóc dở cười” đó là thiếu lao động có trình độ lành nghề cao nhưng lại thừa lao động không có trình độ lành nghề.

- Ý thức tôn trọng pháp luật chưa cao, luật pháp được thực hiện chưa nghiêm minh, rõ ràng.

- Đặc biệt các nhân sự thiếu đi tác phong làm việc công nghiệp.

- Một thực trạng phổ biến là quan hệ bình đẳng trong lao động chưa được xác lập giữa người lao động và chủ doanh nghiệp.

- Một số quy chế về đánh giá, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ việc... chậm cải tiến, không còn phù hợp với điều kiện kinh doanh của thời đại mới.

- Chưa chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực để có lợi thế cạnh tranh cao hơn.

Để có được lời giải cho bài toán quản trị nhân sự hiện đại cho doanh nghiệp, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các yếu tố về mặt chính sách, phúc lợi, kế hoạch sử dụng và phân công lao động, các doanh nghiệp cần thiết phải sử dụng đến công cụ hỗ trợ là các phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp.

Thông tin liên quan: Thực trạng thị trường nhân sự cấp cao tại Việt Nam