manhom: 271 Kiến thức: Các nguồn vốn của doanh nghiệp

Kiến thức: Các nguồn vốn của doanh nghiệp

714

Để có thể tiến hành được hoạt động sản xuất kinh doanh thì yếu tố cơ bản đầu tiên mà doanh nghiệp cần là nguồn vốn. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các nguồn vốn của doanh nghiệp.

1. Nguồn vốn là gì?

Nguồn vốn trong doanh nghiệp là tài sản tài chính được doanh nghiệp huy động từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn vốn trong doanh nghiệp là nguồn hình thành và tạo ra sự tăng thêm tổng tài sản của doanh nghiệp.

2. Các nguồn vốn của doanh nghiệp

Từ định nghĩa đã cho thấy được có nhiều loại nguồn vốn khác nhau trong doanh nghiệp. Từ mỗi nguồn hình thành sẽ cho ra một loại nguồn vốn, mỗi nguồn vốn lại có những đặc trưng và ưu điểm riêng có của mình, cụ thể:

  • Nguồn vốn được huy động từ nội bộ

Trong các nguồn vốn của doanh nghiêp, đây được gọi là nguồn vốn chủ sở hữu, bởi nguồn vốn này được huy động và thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp. Nguồn vốn này thì bao gồm vốn góp ban đầu và nguồn vốn từ lợi nhuận không chia, cụ thể:

  • Vốn góp ban đầu là nguồn vốn được hình thành bắt nguồn từ sự đóng góp của những người sáng lập nên doanh nghiệp khi doanh nghiệp mới được thành lập, đây còn được coi là vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đối với doanh nghiệp nhà nước thì vốn góp ban đầu chính là vốn đầu tư của nhà nước, còn đối với doanh nghiệp cổ phần thì vốn góp ban đầu là phần vốn góp của các cá nhân tham gia thành lập nên doanh nghiệp. Với công ty cổ phần, vốn do cổ đông đóng góp là yếu tố quyết định sự hình thành công ty.

  • Nguồn vốn từ lợi nhuận không chia là nguồn vốn được tạo ra từ 1 phần lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trong quá trình sản xuất được sử dụng để tái đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh thì đây chính là một trong các nguồn vốn của doanh nghiệp thể hiện sức mạnh tài chính, mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp. Thông thường nguồn vốn này chủ yếu được sử dụng để đầu tư vào tài sản cố định.

Vì đây là nguồn vốn được huy động từ nội bộ doanh nghiệp nên chi phí huy động sẽ là thấp, chủ doanh nghiệp được toàn quyền chủ động trong việc quyết định sử dụng như thế nào. Tuy nhiên nếu tỷ lệ tài trợ từ nguồn vốn này quá cao thì cũng sẽ có những mặt tiêu cực như:

+ Làm suy giảm khả năng tài chính hiện tại của doanh nghiệp.

+ Làm giảm tỷ suất sinh lợi vốn có, ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ suất lợi nhuận trên cổ phần của các cổ đông.

  • Nguồn vốn cổ phần

Khi khả năng gia tăng các nguồn vốn của doanh nghiệp bằng cách tăng mức đóng góp bằng tiền hoặc tài sản của các cổ đông là hạn chế hoặc lợi nhuận thu được không đủ thì thông thường các doanh nghiệp sẽ tăng vốn bằng cách phát hành cổ phiếu mới hoặc giảm đi một phần quyền sở hữu của các cổ đông cũ cho các cổ đông mới. Hình thức này là nguồn vốn cổ phần.

  • Nguồn vốn vay

Thông thường, khi doanh nghiệp có các dự án đầu tư lớn, cần số lượng vốn lớn thì doanh nghiệp sẽ tiến hành đi vay để tài trợ cho các dự án đó, chủ yếu là để bổ sung vốn đầu tư vào tài sản cố định.

Khi huy động vốn từ nguồn tài trợ này thì doanh nghiệp cần lưu ý là:

+ Doanh nghiệp sẽ phải trả lãi cho các khoản tiền đã vay, nếu không kiểm soát tốt thì sẽ tạo gánh nặng nợ cho tương lai.

+ Doanh nghiệp phải trả lại toàn bộ vốn vay cho các chủ nợ vào thời điểm mà hai bên đã thống nhất và được quy định rõ trong hợp đồng vay vốn.

+ Để huy động được nguồn này thì doanh nghiệp có thể phải thế chấp bằng các loại tài sản, quyền sở hữu tài sản, cổ phiếu hay các biện pháp bảo lãnh cho vay.

Trường hợp doanh nghiệp huy động vốn từ nguồn đi vay thì chi phí đi vay sẽ là cao nhất trong các loại đồng thời phải chấp nhận gách chịu rủi ro tài chính cao. Do đó, để đưa ra quyết định sử dụng nguồn này để bổ sung vào các nguồn vốn của doanh nghiệp thì đơn vị cần thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định vay vốn.

Như vậy, bài viết đã trình bày chi tiết về các nguồn vốn của doanh nghiệp. Hi vọng đã cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn đọc.

>> Phần mềm quản lý tài sản cố định trong doanh nghiệp hiệu quả nhất
>> Tham khảo thêm: Cách phân biệt tài sản và nguồn vốn dễ hiểu