manhom: 133 Kiến thức: Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

Kiến thức: Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

1311

Báo cáo tài chính vô cùng cần thiết cho bất cứ doanh nghiệp nào để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong cả năm và để báo cáo với các cơ quan nhà nước. Do vậy yêu cầu cần tuân thủ các biểu mẫu của nhà nước. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu về biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất.

1. Định nghĩa và các mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

Mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ được hiểu là bản báo cáo về tình hình tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ được áp dụng cho các doanh nghiệp được giả định hoạt động liên tục.

Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính là văn bản pháp luật hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dưới đây là các mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất mà bạn đọc cần lưu ý:

  • Bảng cân đối kế toán                                              -  Mẫu số B01-DNN
  • Bảng cân đối tài khoản                                           -  Mẫu số F01-DNN
  • Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh                 - Mẫu số B02-DNN
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                    - Mẫu số B03-DNN
  • Bản thuyết minh Báo cáo tài chính                        - Mẫu số B09-DNN

Báo cáo này có lợi cho rất nhiều bên liên quan tới doanh nghiệp, cụ thể như sau:

  • Với nhà quản trị: Báo cáo tài chính giúp họ bao quát được tình hình hoạt động, kết quả kinh doanh của công ty. Khi nắm bắt được mọi vấn đề tài chính sẽ giúp các nhà quản trị có thể đưa ra được các chiến lược phát triển phù hợp trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
  • Với nhà đầu tư: Điều mà các nhà đầu tư quan tâm là tiền của họ có đang sinh lời hay không? Các báo cáo này sẽ giúp họ biết được hiệu quả cũng như lời lỗ trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra quyết định tiếp tục đầu tư hay không và đầu tư với mức bao nhiêu.
  • Với ngân hàng: Ngân hàng cũng cần biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp ra sao để cân nhắc được có nên tiếp tục cho Doanh nghiệp vay vốn kinh doanh hay không.
  • Với nhà cung ứng: Họ sẽ trả lời được câu hỏi có nên tiếp tục hợp tác, hoặc bán hàng chịu cho doanh nghiệp hay không, khi nhìn vào chỉ số thanh toán trên bảng báo cáo. 

2. Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất

Dưới đây chúng tôi giới thiệu về một biểu mẫu Biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mới nhất để bạn đọc tham khảo.

>> Lên báo cáo quản trị với phần mềm kế toán tổng hợp của BRAVO
>> Xem thêm: Cách phân tích báo cáo tài chính đúng và đầy đủ