manhom: 75 Kiến thức lập dự toán sản xuất kinh doanh

Kiến thức lập dự toán sản xuất kinh doanh

4560

Lập dự toán sản xuất trong kinh doanh là khái niệm khá mới mẻ với nhiều người dù công việc này được thực hiện thường xuyên trong các doanh nghiệp. Vậy những kiến thức về lập dự toán sản xuất kinh doanh nào cần nắm vững? Tất cả sẽ có trong bài viết sau đây.

1. Lập dự toán sản xuất kinh doanh là gì?

Lập dự toán sản xuất kinh doanh được hiểu là xây dựng kế hoạch thu, chi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Việc xây dựng kế hoạch này nhằm mục đích định hướng cho sự phát triển doanh nghiệp.

2. Hệ thống chỉ tiêu lập dự toán sản xuất kinh doanh

Muốn lập được một bản dự toán sản xuất kinh doanh tốt, doanh nghiệp cần dựa vào một số chỉ tiêu làm cơ sở căn cứ, dưới đây là danh sách các chỉ tiêu đó.

  • Dự toán tiêu thụ sản phẩm

Cơ sở để xác định dự toán tiêu thụ là khối lượng sản phẩm, hàng hóa và đơn giá bán của sản phẩm hàng hóa dự kiến sẽ tiêu thụ.

  • Dự toán sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và tồn kho cuối kỳ

Đây chính là công việc dự kiến số sản phẩm cần phải sản xuất hoàn thành để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ. Để lên được dự toán này cần phải dựa trên các căn cứ như: dự toán tiêu thụ về khối lượng sản phẩm tiêu thụ, sản phẩm tồn kho đầu kì và tồn kho cuối kỳ theo dự kiến.

  • Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Lượng nguyên vật liệu mua vào, tồn kho đầu kỳ và cuối kỳ cùng với những yếu tố ảnh hưởng nói trên chính là các vấn đề cần lưu ý khi lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

  • Dự toán nhân công trực tiếp

Doanh nghiệp cần dự toán được tổng số lượng thời gian cần thiết để hoàn thành khối lượng sản phẩm sản xuất và đơn giá thời gian lao động trực tiếp (đơn giá giờ công). Đây chính là công việc cần làm khi dự toán chi phí nhân công trực tiếp.

Lưu ý: khi lập dự toán chi phí nhân công trực tiếp phải chú ý đến kết cấu công nhân, trình độ thành thạo của từng loại thì mới lập được dự toán chính xác.

  • Dự toán chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung gồm nhiều khoản chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí. Cách lập dự toán này đó là tính toán riêng biến phí và định phí, sau đó tổng hợp lại.

  • Dự toán thành phẩm tồn kho cuối kỳ

Thành phẩm tồn kho cuối kỳ là số thành phẩm dự trữ chuẩn bị cho việc tiêu thụ của kỳ sau. Việc dự toán chính xác và hợp lý thành phẩm tồn kho cuối kỳ là cơ sở quan trọng để đáp ứng yêu cầu bán ra, phục vụ khách hàng một cách kịp thời, nâng cao uy tín doanh nghiệp.

  • Dự toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp

Đây là những khoản dự toán có thể tính trước được, dựa vào các tiêu chí về bán hàng hay quản lý doanh nghiệp của từng đơn vị.

  • Dự toán vốn bằng tiền

Để phòng tránh những rủi ro và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, doanh nghiệp cần dự toán vốn bằng tiền của mình.

  • Dự toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đây là loại dự toán mang tính tổng hợp nhất. Dự toán báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cần dựa trên căn cứ của dự toán tiêu thụ, dự toán giá vốn hàng bán (gồm giá vốn hàng xuất kho, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp).

Khi lập được chính xác những loại dự toán trên doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm với những “sóng gió” trên thị trường.

>> Phần mềm quản lý sản xuất BRAVO hỗ trợ lập dự toán sản xuất kinh doanh
>> Xem thêm: Lưu ý khi hạch toán kế toán về quy trình sản xuất trong doanh nghiệp