manhom: 72 Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018

1429

Nộp thuế TNDN là quyền và nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn một quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó. Tại Việt Nam, nghĩa vụ nộp thuế này cùng được quy định rất rõ ràng trong các văn bản pháp luật và liên tục được đổi mới, cập nhật. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất 2018.

1. Các văn bản quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp

Dưới đây là những văn bản quy định về thuế TNDN mà những người làm thuế cần quan tâm.

 • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thông tư 78 2014 TT BTC Hướng dẫn thi hành thuế TNDN.
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành quy định về thuế.
 • Thông tư 119/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế.
 • Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Mức thuế suất năm 2018

Với năm 2015, nhà nước ta quy định có 2 mức thuế suất cơ bản như sau:

 • Thuế suất 20%: Mức thuế này áp dụng cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 20 tỷ.
 • Thuế suất 22%: Mức thuế này dành cho các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề lớn hơn 20 tỷ.

Nhưng theo khoản 1 điều 11 của thông tư 78/2014/TT-BTC quy định rằng: Kể từ ngày 01/01/2016, Trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 22% chuyển sang áp dụng thuế suất 20%.

Lưu ý rằng: mức thuế suất thuế TNDN 2018 đã được quy định tại điều 11 của TT 78/2014TT-BTC. Theo như quy định này thì: theo đó năm 2018 mức thuế suất thuế TNDN là 20%.

3. Một số ví dụ về cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý cho những doanh nghiệp kê khai theo phương pháp trực tiếp.

Công ty Cổ phần ABC có phát sinh hoạt động cho vay lấy lãi với các thông tin cụ thể như sau:

 • Lãi cho vay 1 năm là 120 triệu đồng.
 • Đơn vị không xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động lãi cho vay trên nguyên nhân là do đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN tính trên tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp: 120 triệu x 5% = 6 triệu

Lưu ý rằng: Muốn kê khai thuế TNDN trực tiếp doanh nghiệp thì việc bắt buộc là doanh nghiệp đó phải làm công văn gửi lên cơ quan thuế. Trong trường hợp được cơ quan thuế đồng ý thì doanh nghiệp mới được phép kê khai. Điều này có nghĩa là khi doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp không có nghĩa với việc sẽ kê khai thuế TNDN trực tiếp.

 • Cách tính thuế TNDN theo quý – cho doanh nghiệp kê khai theo phương pháp khấu trừ

Năm 2016, Công ty TNHH XYZ đã tạm nộp thuế TNDN với số tiền là 90 triệu đồng. Tuy nhiên, khi quyết toán năm, số thuế TNDN phải nộp là 100 triệu đồng, như vậy đã tăng số tiền là 10 triệu đồng.

Kết luận được đưa ra là:  Chênh lệch giữa số thuế phải nộp theo quyết toán với số thuế đã tạm nộp trong năm dưới 20% thì trong trường hợp này, doanh nghiệp chỉ phải nộp số thuế còn phải nộp sau quyết toán là 10 triệu đồng.

>> Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.
>> Thông tin liên quan: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất