manhom: 58 Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

Hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017

621

Cứ hết một năm tài chính thì việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân lại được diễn ra áp dụng đối với những đối tượng chịu thuế. Việc này tuy không quá phức tạp nhưng cần tuân thủ đúng quy định của pháp luật mà không phải ai cũng biết. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017.

1. Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017?

Trước khi hướng dẫn việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2017, mỗi người cần xác định xem mình có thuộc đối tượng phải thực hiện không, hãy đọc kỹ nội dung sau đây để trả lời cho câu hỏi đó.

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 151/2014/TT-BTC, cá nhân cư trú có thu nhập từ các nguồn sau đây: từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì đều có trách nhiệm khai quyết toán thuế trong trường hợp nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo. Lưu ý trừ các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp 1: nếu cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
 • Trường hợp 2: Nếu cá nhân, hộ kinh doanh mà phát sinh thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.
 • Trường hợp 3: Nếu cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ 2 nguồn đó là: cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất, họ đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.
 • Trường hợp 4: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mặt khác họ lại có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng hoặc bình quân năm không quá 120 triệu đồng. Đối tượng này đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì họ không có nghĩa vụ quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Trường hợp 5: Nếu cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị. Mặt khác họ lại có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất với điều kiện doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng hoặc 1 năm không quá 240 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nếu không có yêu cầu thì họ không có nghĩa vụ quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Trường hợp 6: Nếu cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không họ cũng không có nghĩa vụ quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

2. Các văn bản áp dụng cho việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

 • Luật số 04/2017/QH12, Luật số 26/2012/AH13, Luật số 71/2017/QH13,
 • Nghị định số 65/2013/ NĐCP, Nghị định số 91/2014/NĐ-CP, Nghị định số 12/2015/NĐ-CP,
 • Thông tư 111/2013/TTBTC ngày 15/08/2013,
 • Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06/11/2013,
 • Thông tư số 119/2014/TTBTC ngày 25/08/2014,
 • Thông tư số 151/2014/TTBTC ngày 10/10/2014,
 • Thông tư 92/2015/TTBTC ngày 15/06/2015

>> Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương cho các doanh nghiệp
>> Xem thêm: Luật thuế thu nhập cá nhân mới nhất 2018