manhom: 119 Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

Hướng dẫn thủ tục nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp

1126

Bị mất việc làm sẽ khiến người lao động lao đao và mất nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Nhằm đảm bảo cuộc sống của mọi người dân, các quốc gia đã và đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau như trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc (trợ cấp mất việc làm) và bảo hiểm thất nghiệp. Đây là chính sách nhân văn của các quốc gia hiện nay.

Trợ cấp thất nghiệp: Là một hiện tượng mang tính kinh tế- xã hội. Trợ cấp này có ảnh hưởng tới bản thân người lao động mà có tác động xã hội sâu rộng. Việc làm này nhằm mục đích giúp đỡ người lao động ổn định cuộc sống và nhanh chóng tìm được việc làm.

1. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP là căn cứ để làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, theo quy định này thì hồ sơ cần bao gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đơn này được làm theo mẫu do Bộ LĐTBXH quy định.
 • Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn. Kèm theo đó là quyết định thôi việc hoặc quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 •  Sổ BHXH của người muốn hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Trình tự các bước thực hiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Người lao động thực hiện theo các bước dưới đây để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 • Bước 1. Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, nếu người lao động vẫn chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp thì việc đầu tiên là họ cần phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
 • Bước 2. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 
 • Nếu trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa tìm được việc thì lúc này trung tâm giới thiệu việc làm có trách nhiệm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Kể từ ngày nhận hồ sơ xin trợ cấp thất nghiệp, không quá 20 ngày, trung tâm giới thiệu việc làm sẽ ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp.
 • Trung tâm giới thiệu việc làm sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
 • Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.
 • Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp

Cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ bảo hiểm xã hội trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp.

 • Bước 4: Thông báo tìm việc hàng tháng của người lao động

Người lao động có trách nhiệm tới Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

>> Tham khảo: Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương của BRAVO.
>> Xem thêm: Những thông tin bạn cần biết về chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp