manhom: 66 Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ đầy đủ nhất

Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ đầy đủ nhất

2072

Làm thêm giờ có lẽ không phải là một hiện tượng quá xa lạ ở các công ty hiện nay. Có những công ty đặc thù đến những thời điểm nhất định nhân viên sẽ phải làm thêm giờ rất nhiều. Vì vậy bài viết này sẽ hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ đầy đủ nhất.

1. Căn cứ xác định lương làm thêm giờ?

Làm thêm giờ được hiểu là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Tuy nhiên, người sử dụng lao động cũng có những quy định về việc sử dụng lao động của mình ngoài giờ, điều đó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Được sự đồng ý của người lao động;
  • Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
  • Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Ví dụ: bạn ký hợp đồng với công ty làm việc 40 tiếng/tuần thì khi đó bạn phải đi làm theo sự sắp xếp của công ty ngoài 40 tiếng này được coi là làm thêm giờ. Như vậy bạn sẽ được trả tiền làm thêm giờ với mức tiền lương làm thêm giờ được quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.

>> Các khoản trích theo lương mới nhất năm 2021

2. Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ đầy đủ nhất

Ngày 23/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về tiền lương của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Công thức làm thêm giờ cụ thể như sau:

Tiền lương làm thêm giờ = Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường hoặc Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường X Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% X Số giờ làm thêm hoặc Số sản phẩm làm thêm.

Với các mức khác nhau là 150% hoặc 200% hoặc 300% đều được quy định rõ tại Điều 97 Bộ luật Lao động 2012.

Ngoài những quy định đó, nếu lao động làm việc vào ban đêm thì sẽ có tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm được quy định tại thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH.

Nếu bạn là người lao động phải làm thêm giờ thì việc nắm Hướng dẫn cách tính tiền lương làm thêm giờ đầy đủ nhất trên đây sẽ giúp bạn luôn đảm bảo được quyền lợi cho mình. Còn nếu bạn là người sử dụng lao động hoặc kế toán phụ trách tính lương thì việc nắm vững quy định giúp bạn làm đúng pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động và giữ chân được họ ở lại với công ty mình.

>> Phần mềm quản lý nhân sự, tiền lương cho các doanh nghiệp
>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tính lương tăng ca theo quy định