manhom: 38 Giới thiệu 7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

Giới thiệu 7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng

4205

Chất lượng sản phẩm – dịch vụ hay nguyên vật liệu đầu vào đóng vai trò vô cùng quan trọng để tạo nên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó mà việc đo lường, thống kê sản xuất cũng được chú trọng. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu 7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng mà mỗi doanh nghiệp cần lưu ý.

 1. Phiếu kiểm soát (Check sheets)
 2. Biểu đồ (Charts.)
 3. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
 4. Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
 5. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
 6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
 7. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu kỹ về từng công cụ trong 7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng:

1. Phiếu kiểm soát (check sheets)

Đây một phương tiện để lưu trữ dữ liệu, có thể là hồ sơ của các hoạt động trong quá khứ, hoặc phương tiện theo dõi cho phép doanh nghiệp thấy được xu hướng hay hình mẫu một cách khách quan. Phiếu kiểm soát là một dạng lưu trữ đơn giản một số phương pháp thống kê dữ liệu cần thiết để xác định thứ tự ưu tiên.

Vậy, chúng ra sử dụng phiếu kiểm soát để làm gì?

 • Kiểm tra sự phân bố số liệu của một chỉ tiêu của quá trình sản xuất
 • Kiểm tra các dạng khuyết tật của các sản phẩm dịch vụ làm mẫu thử
 • Kiểm tra vị trí các khuyết tật và nguồn gốc của khuyết tật gây lên cho sản phẩm
 • Có thể dùng để kiểm tra xác nhận công việc

>> Xem thêm: Các thông tin cơ bản về kế toán tài sản cố định

2. Biểu đồ (Charts)

Biểu đồ được hiểu là hình vẽ thể hiện mối tương quan giữa các số liệu hoặc các đại lượng cần đưa ra so sánh. Mục đích của biểu đồ là để trực quan hóa dữ liệu để có thể dễ dàng nắm bắt vấn đề bằng mắt thường.

Hiện nay, có rất nhiều dạng biểu đồ, ví dụ như: Biểu đồ đường, biểu đồ cột và đường, biểu đồ hình bánh, biểu đồ dạng thanh, biểu đồ Gantt chart, biểu đồ mạng nhện… và 1 số loại khác.

3. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)

Biểu đồ nhân quả đơn giản như đúng tên gọi của nó chỉ là một danh sách liệt kê những nguyên nhân có thể có dẫn đến kết quả. Biểu đồ nhân quả có mục đích tìm ra nguyên nhân của một vấn đề, từ đó thực hiện hành động khắc phục để đảm bảo chất lượng. Trong việc tìm kiếm những nguyên nhân, khuyết tật trong quá trình sản xuất thì đây là công cụ được dùng nhiều nhất.

4. Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis)

Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis) được hiểu là một biểu đồ hình cột được sử dụng để phân loại các nguyên nhân/nhân tố ảnh hưởng có tính đến tầm quan trọng của chúng đối với sản phẩm. Khi doanh nghiệp sử dụng biểu đồ này giúp cho nhà quản lý biết được những nguyên nhân cần phải tập trung xử lý.

Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis) có mục đích đó là bóc tách những nguyên nhân quan trọng nhất ra khỏi những nguyên nhân vụn vặt của một vấn đề. Mặt khác nó cũng giúp nhận biết và xác định ưu tiên cho các vấn đề quan trọng nhất. Ngoài ra biểu đồ Pareto còn dùng để đánh giá hiệu quả cải tiến.

5. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)

Đây là một dạng biểu đồ cột đơn giản. Histogram tổng hợp các điểm dữ liệu để thể hiện tần suất của sự việc.

Histogram có mục đích: Sử dụng để theo dõi sự phân bố của các thông số của sản phẩm/quá trình. Từ đó đánh giá được năng lực của quá trình đó (Quá trình có đáp ứng được yêu cầu sản xuất sản phẩm hay không?). Là biểu đồ cột thể hiện tần số xuất hiện của vấn đề (thu thập qua phiếu kiểm tra).

Dạng biểu đồ này được dùng để áp dụng: Phòng ngừa trước khi vấn đề có thể xảy ra.

6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)

Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) được hiểu là là sự biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị trong đó các giá trị quan sát được của một biến được vẽ thành từng điểm so với các giá trị của biến kia mà không nối các điểm đó lại với nhau bằng đường nối. Mục đích cả biểu đồ phân tán là để giải quyết các vấn đề và xác định điều kiện tối ưu bằng cách phân tích định lượng mối quan hệ nhân quả giữa các biến số của 2 nhân tố này.

7. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)

Biểu đồ kiểm soát là một biểu đồ với các đường giới hạn đã được tính toán bằng phương pháp thống kê được sử dụng nhằm mục đích theo dõi sự biến động của các thông số về đặc tính chất lượng của sản phẩm, theo dõi những thay đổi của quy trình để kiểm soát tất cả các dấu hiệu bất thường xảy ra khi có dấu hiệu đi lên hoặc đi xuống của biểu đồ.

7 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng được giới thiệu trên đây sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể linh động sử dụng để tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất.

Xem thêm: Phần mềm quản lý sản xuất cho các doanh nghiệp
>> Những biểu mẫu thống kê sản xuất cần cho doanh nghiệp