manhom: 91 Dự báo nguồn nhân lực đến giai đoạn 2020 – 2025

Dự báo nguồn nhân lực đến giai đoạn 2020 – 2025

3738

Nguồn nhân lực trong tương lai luôn là thông tin được cả người lao động lẫn những nhà tuyển dụng quan tâm, để có cho mình những kế hoạch đón đầu. Những bản dự báo nguồn nhân lực của các đơn vị uy tín chính là những tài liệu tham khảo quý giá cho cá nhân, cùng tổ chức. Dưới đây chúng tôi sẽ đề cập đến Dự báo nguồn nhân lực đến giai đoạn 2020 – 2025 của thị trường lao động sôi động bậc nhất hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Thông tin cơ bản về cách thức dự báo nguồn nhân lực

Trong những năm qua, Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã khảo sát thường xuyên tình hình sử dụng lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động tại doanh nghiệp. Việc khảo sát này nhằm mục đích lấy những thông tin sơ cấp để tiến hành phân tích nhu cầu và diễn biến thị trường lao động.

Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nghiên cứu trên 2.000 doanh nghiệp – 10.000 chỗ làm việc trống/mỗi tháng và 15.000 người có nhu cầu tìm việc/mỗi tháng trên địa bàn thành phố.

Song song với việc thu thập các dữ liệu thực tế thì Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh đã sử dụng phương pháp phân tích quy trình dự báo để định kỳ đưa ra được những bản báo cáo nguồn nhân lực.

Hiện nay, Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh có sử dụng một số phương pháp phân tích – dự báo sau:

  • Phương pháp dự báo định tính (phiếu thăm dò và thu thập ý kiến chuyên gia);
  • Phương pháp dự báo kinh tế lượng (mô hình kinh tế lượng và mô hình cân bằng tổng thể);
  • Phương pháp FSD (phân loại dữ liệu và các module dự báo cầu lao động).
  • Phương pháp dự báo số bình quân trượt.

>> Xem thêm: Những điểm mới trong hợp đồng lao động từ năm 2021

2. Dự báo nguồn nhân lực đến giai đoạn 2020 – 2025

Dưới đây là những dự báo của Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho nguồn nhân lực trong giai đoạn 2020 – 2025

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho 04 ngành công nghiệp trọng yếu tại TP. HCM giai đoạn 2020 - 2025

Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực cho 09 nhóm dịch vụ tại TP. HCM giai đoạn 2020 - 2025

Dự báo nhu cầu lực lượng qua đào tạo phân theo 08 nhóm ngành tại TP. HCM giai đoạn 2020 - 2025

Nhu cầu trình độ nghề TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2025

>> Phần mềm quản lý nhân sựtiền lương tại hơn 3600 doanh nghiệp vừa và lớn
>> Thực trạng thị trường nhân sự cấp cao tại Việt Nam