manhom: 34 Cách tính tiền lương bình quân khi nghỉ hưu

Cách tính tiền lương bình quân khi nghỉ hưu

1250

Tất cả người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội đều mong muốn đảm bảo quyền lợi của mình khi về già sau này hoặc xảy ra bất cứ vấn đề nào đó trong cuộc sống. Tuy nhiên, thực tế là người tham gia BHXH cũng không phải ai cũng nắm rõ các quyền lợi của bản thân đặc biệt sau khi về hưu. Dưới đây sẽ hướng dẫn sơ bộ cách tính lương bình quân khi nghỉ hưu cho bạn đọc.

1. Những nội dung pháp luật quy định về cách tính tiền lương bình quân khi nghỉ hưu

Tại Điều 62 Luật BHXH năm 2014, quy định rằng: mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần cụ thể như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Nếu người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Nếu người lao động tham gia BHXH trong giai đoạn từ ngày 1/1/1995 đến ngày 31/12/2000 thì khi đó tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Nếu người lao động tham gia BHXH trong giai đoạn từ ngày 1/1/2001 đến ngày 31/12/2006 thì khi đó tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Nếu người lao động tham gia BHXH trong giai đoạn từ ngày 1/1/2007 đến ngày 31/12/2015 thì khhi đó tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Nếu người lao động tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2019 thì khi đó tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Nếu người lao động tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 thì khi đó tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Nếu người lao động tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 1/1/2025 trở đi thì khi đó tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

2. Trường hợp thứ 2 khi người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

3. Trường hợp khác khi người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các giai đoạn đó. Lưu ý rằng trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

2. Những nội dung pháp luật quy định về cách tính tiền lương bình quân khi nghỉ hưu từ 1/1/2021

Tính kể từ ngày 1/1/2021, lao động nữ nghỉ hưu nếu đã đóng đủ 15 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Bắt đầu từ năm thứ 16 trở đi, mức hưởng BHXH tăng thêm 2%; nếu người lao động đóng đủ 30 năm được hưởng lương hưu tối đa 75% khác với quy định 25 năm như hiện nay.

Đối với lao động nam đóng 18 năm BHXH hưởng lương hưu 45% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đó là theo quy định hiện hành. Những từ ngày 1/1/2021, để được hưởng mức trên, lao động nam phải đóng đủ 19 năm; tới năm 2022 phải tham gia 20 năm BHXH mới được hưởng mức 45%. Còn nếu muốn hưởng lương hưu ở mức tối đa là 75%, lao động nam phải đóng bảo hiểm 35 năm, khác với 30 năm như quy định hiện tại.

Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2021 đóng đủ 32 đến 35 năm BHXH hưởng lương hưu tối đa 75% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tương tự, nếu trong trường hợp lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi phải đóng tương ứng từ 32 đến 35 năm BHXH mới được hưởng mức tối đa 75%.

**Trường hợp NLĐ hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

>> Xem thêm: Theo dõi tiền lương và các khoản phụ cấp với phần mềm quản lý nhân sự

>> Thông tin liên quan: Cập nhật chính sách tiền lương bảo hiểm xã hội mới nhất