manhom: 403 Vốn hóa thị trường là gì? Ý nghĩa trong việc đầu tư chứng khoán

Vốn hóa thị trường là gì? Ý nghĩa trong việc đầu tư chứng khoán

73

Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội đã thúc đẩy sự ra đời của nhiều thị trường mới, trong đó có thị trường chứng khoán. Đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều khái niệm mới trong nền kinh tế, mà điển hình là khái niệm về vốn hóa thị trường. Bài viết sau sẽ đi tìm hiểu rõ hơn về vốn hóa thị trường là gì? Và ý nghĩa của loại vốn này trong việc đầu tư chứng khoán.

    1. Vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường là tổng khối lượng và cơ cấu vốn cổ phần của một công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Và giá trị vốn hoá thị trường cũng chính là tổng giá trị của số cổ phần đó của công ty niêm yết. Vì vậy, có thể nói, giá trị vốn hóa thị trường là thước đo quy mô của một doanh nghiệpđược xác định bằng số tiền phải bỏ ra để có thể mua lại được toàn bộ doanh nghiệp đó tại một thời điểm cụ thể.

Liên quan đến vốn hóa thị trường thì cần lưu ý là giá trị vốn hoá thị trường tương đương với giá thị trường của toàn bộ số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Nghĩa là khi tính giá trị vốn hoá thị trường của một doanh nghiệp, thì người ta chỉ tính đến các cổ phiếu phổ thông chứ không tính đến cổ phiếu ưu đãi, vì chỉ cổ phiếu phổ thông mới đem lại cho người sở hữu quyền tham gia điều hành doanh nghiệp.

>> Quy định mới nhất về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

    1. Ý nghĩa của vốn hóa thị trường trong việc đầu tư chứng khoán

Bất cứ hàng hóa, sản phẩm gì cũng đều cần phải có thị trường để xác định và thực hiện được giá trị của nó, cổ phiếu  cũng không là ngoại lệ. Và, thị trường để các cổ phiếu thể hiện được ý nghĩa của mình là thị trường chứng khoán.

Vì vậy, có thể nói nhiệm vụ chính của vốn hóa thị trường là đề cập tới giá trị của một doanh nghiệp với cơ sở xác định chính là thị trường chứng khoán. Do đó, mà vốn hóa thị trường là một thuật ngữ được nhắc đến nhiều trong lĩnh vực chứng khoán, với vai trò là một chỉ số giúp các nhà đầu tư tham khảo trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Như vậy, là vì vốn hoá thị trường sẽ thể hiện được quy mô về số lượng và giá trị của toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của một doanh nghiệp niêm yết. Từ đó, nhà đầu tư có cơ sở để đánh giá được sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp niêm yết công khai.

Mỗi một doanh nghiệp sẽ có giá trị vốn hóa thị trường riêng, đây cũng chính là mức giá mà cộng đồng đầu tư đánh giá và giao dịch tại từng thời điểm. Vốn hóa thị trường của các doanh nghiệp niêm yết sẽ phụ thuộc vào chính những biến động của cổ phiếu. Các biến động đó có thể đến từ sự kết quả hoạt động kinh doanh hoặc cũng có thể là từ các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Cho nên, cần lưu ý là giá trị vốn hoá thị trường thường dựa trên kỳ vọng của các nhà đầu tư, nên vốn hóa thị trường sẽ không phản ánh hoàn toàn chính xác về giá trị thực sự của doanh nghiệp đó. Vì vậy, vốn hóa thị trường chỉ là  chỉ số mang tính chất tham khảo với các quyết định của nhà đầu tư chứng khoán.

>> Tham khảo: Phần mềm ERP quản lý tổng thể cho doanh nghiệp vừa và lớn

>> Nguyên tắc quản trị dòng tiền trong doanh nghiệp