manhom: 452 Tổng quan về các định khoản kế toán tổng hợp

Tổng quan về các định khoản kế toán tổng hợp

58

Kế toán tổng hợp là một vị trí quan trọng trong bộ phận kế toán, đặc biệt là với những doanh nghiệp có quy mô lớn với nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Và, vai trò chủ yếu của kế toán tổng hợp thường là kiểm soát chung việc thực hiện công tác kế toán của các kế toán viên, và sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp hạch toán những nghiệp vụ kế toán quan trọng. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể hơn về các định khoản mà kế toán tổng hợp phải thực hiện.

1. Kiến thức cơ bản về công việc kế toán tổng hợp

Ngay từ tên gọi thì đã phản ánh được phần nào nội dung của công việc kế toán tổng hợp. Cụ thể thì kế toán tổng hợp là vị trí kế toán có tính bao quát chung, chuyên về kiểm tra và giám sát việc thực hiện của các phần hành kế toán chi tiết, và báo cáo với kế toán trưởng.

Nếu như kế toán trưởng là vị trí chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của phòng kế toán trước ban lãnh đạo công ty, thì kế toán tổng hợp lại là vị trí chịu trách nhiệm về mặt chuyên môn, tính chính xác cũng như hiệu quả của công tác kế toán với kế toán trưởng.

Chính vì vậy mà có thể nói, để làm được công việc của kế toán tổng hợp thì ngoài yêu cầu về trình độ chuyên môn cao thì còn phải đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu được cường độ và áp lực công việc lớn. Có như vậy thì mới đảm bảo được việc chịu trách nhiệm về sự vận hành trôi chảy của các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp.

2. Các hạch toán mà kế toán tổng hợp phải thực hiện

Có thể nói, kế toán tổng hợp là công việc mà thiên về quản lý chung hơn là đi hạch toán chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài chính. Tuy nhiên, vẫn có những nghiệp vụ kinh tế phức tạp, đòi hỏi độ chính xác cao, yêu cầu người thực hiện phải có trình độ chuyên môn cao, khi đó thì kế toán tổng hợp sẽ phải trực tiếp thực hiện các hạch toán đó.

Như vậy cũng có nghĩa là, ngoài những công việc quản lý chung như:

  • Điều phối và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện công việc;
  • Quản lý chung và kiểm tra việc ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế tài chính;
  • Báo cáo tình hình công việc của phòng kế toán với kế toán trưởng.

Ngoài những công việc mang tính chất điều phối chung đó thì vẫn có những nghiệp vụ kinh tế tài chính mà kế toán tổng hợp phải trực tiếp thực hiện hạch toán. Cụ thể là các bút toán sau:

  • Hạch toán về khấu hao tài sản cố định. Bởi TSCĐ là tài sản có giá trị lớn và ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Hạch toán phân bổ chi phí trả trước và công cụ dụng cụ.
  • Tính toán, xác định và hạch toán giá thành, cũng như kiểm soát về các định mức chi phí, tỷ lệ hao hụt trong sản xuất.
  • Hạch toán chi phí tiền lương.
  • Hạch toán các bút toán điều chỉnh sau kiểm kê.
  • Thực hiện các bút toán hạch toán kết chuyển cuối kỳ.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
Thông tin liên quan: Một số lưu ý về sổ kế toán doanh nghiệp?