manhom: 469 Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

261

Dù là doanh nghiệp nào hay thuộc lĩnh vực gì, thì vẫn đều cùng chung một mục đích cuối cùng của hoạt động kinh doanh, đó là lợi nhuận. Chính vì vậy mà hiệu quả kinh doanh là vấn đề mà được mọi doanh nghiệp quan tâm nhất. Cùng bài viết đi tìm hiểu về các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng vậy, đã tiến hành hoạt động kinh doanh thì đều vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận. Do đó, mà để đánh giá về hiệu quả kinh doanh thì doanh nghiệp đó phải đi xác định về lợi nhuận thu được sau một kỳ hoạt động, cũng như tỷ suất có được lợi nhuận trong kỳ đó. Tuy nhiên, song hành cùng quá trình tạo ra lợi nhuận, doanh nghiệp cũng cần phải đảm bảo các hoạt động của mình là tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Do đó, trong quá trình thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình, mọi doanh nghiệp còn đặc biệt quan tâm đến các vấn đề như: bảo vệ môi trường, không gây ra các ảnh hưởng xấu cho xã hội, đảm bảo lợi ích người lao động…

Như vậy, xét cho cùng, có thể nói là khi đi đánh giá về hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thì ngoài việc đánh giá hiệu quả đạt được về mặt tài chính, chúng ta cũng cần đánh giá cả các khía cạnh liên quan đến con người và xã hội. Điều đó đồng nghĩa như sau: các chỉ tiêu về đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bao gồm các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả về các mặt xã hội. Cụ thể là:

  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt kinh tế

 

 

Giá trị gia tăng

 

 

Tỷ suất giữa giá trị gia tăng và tổng vốn

=

─────────

x

100%

 

 

Tổng vốn

 

 

Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn được sử dụng thì tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị gia tăng. Đây là chỉ tiêu cần được quan tâm đầu tiên, bởi giá trị gia tăng là cái quan trọng nhất giúp doanh nghiệp có cơ sở để mở rộng và phát triển, có như vậy mới tồn tại được lâu dài. Hơn nữa, chỉ tiêu này còn phản ánh được ý nghĩa của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bởi đã kinh doanh thì phải có lãi.

 

 

Lợi nhuận sau thuế

 

 

Tỷ suất giữa lợi nhuận với vốn chủ sở hữu

=

───────────────

x

100%

 

 

Vốn chủ sở hữu

 

 

Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn chủ được sử dụng thì tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Đây là chỉ tiêu phản ánh một cách rõ nét và cụ thể nhất về mức độ đạt được mục tiêu của doanh nghiệp (là lợi nhuận). Chỉ tiêu này cũng được xem là thước đo chính xác nhất trong việc đánh giá hiệu quả của các chính sách sử dụng tài sản, tài chính mà doanh nghiệp áp dụng.

   

 Nguồn vốn tự bổ sung

 

 

Tỷ lệ giữa nguồn vốn tự bổ sung với nguồn vốn kinh doanh =

───────────────

x

100%

   

 Nguồn vốn kinh doanh

 

 

Chỉ tiêu này cho biết cứ 1 đồng vốn kinh doanh thì có bao nhiêu đồng là vốn tự bổ sung, qua đó mà đánh giá được tình hình bảo toàn và phát triển vốn. Do đó, dễ thấy rằng tỷ lệ này là yếu tố góp phần đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bởi vốn là yếu tố cơ bản và chính yếu để đảm bảo sự liên tục và mở rộng trong hoạt động của doanh nghiệp.

 

 

Nợ phải trả

 

 

Tỷ số nợ

 

=

─────────

x

100%

 

 

Tổng vốn

 

 

Tỷ số này cho biết về tỷ lệ phần trăm sử dụng nợ để tài trợ cho các hoạt động của doanh nghiệp. Đây là chỉ số mà không phản ánh trực tiếp về hiệu quả kinh doanh nhưng nó lại cho biết về cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp, đồng thời là cơ sở để đánh giá về tính hợp lý trong chính sách tài chính của doanh nghiệp. Và nếu tỷ số nợ này mà quá cao thì sẽ phá vỡ sự cân bằng trong tài chính của doanh nghiệp, làm dẫn dến nguy cơ phá sản.

 

 

Tài sản và các khoản đầu tư

 

 

Hệ số khả năng thanh toán

=

──────────────────

x

100%

 

 

Tổng nợ

 

 

Hệ số này là công cụ được sử dụng để đo lường khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Hệ số này phải lớn hơn 1 thì mới thể hiện được khả năng cũng như tính chủ động của doanh nghiệp trong việc thanh toán nợ, đó là điều kiện tối thiểu để thể hiện sức mạnh tài chính cũng như chứng minh được doanh nghiệp luôn kinh doanh có hiệu quả tốt.

  • Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả về mặt xã hội

 

 

Thuế phải nộp

 

 

Tỷ suất thuế với tổng vốn

=

──────────

x

100%

 

 

Tổng vốn

 

 

Chỉ tiêu này là một trong các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp cho biết, với một đồng vốn tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì tạo ra được bao nhiêu đồng thuế để đóng góp vào ngân sách nhà nước. Chỉ tiêu này phản ánh được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đối với xã hội, tức là cho biết doanh nghiệp đóng góp được bao nhiêu cho đất nước từ kết quả kinh doanh đạt được.

 

 

Tổng thu nhập người lao động

Thu nhập bình quân người lao động

=

 ────────────────────

 

 

Số lao động bình quân

Hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp còn được đánh giá ở mặt là có cải thiện được đời sống và thu nhập cho người lao động hay không. Do đó mà số liệu về thu nhập bình quân người lao động cũng được coi là một trong những cơ sở để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

>> Tham khảo: Quản lý tài chính doanh nghiệp trên phần mềm kế toán tổng hợp BRAVO
>> Thông tin liên quan: Những nguyên tắc để kiểm soát dòng tiền hiệu quả