manhom: 54 Thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018

Thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018

414

Lương đóng bảo hiểm xã hội quy định rõ trong các văn bản pháp luật được thực hiện rất lâu rồi, tuy nhiên gần đây nhà nước đã đưa ra thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018. Bài viết dưới đây cũng nêu ra những điểm mới đó.

 1. Thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018 về tiền lương và mức đóng BHXH

Điểm mới đầu tiên là Tăng mức lương tối thiểu vùng:

 • Vùng I: 3.980.000 đồng/tháng (tăng 230.000 đồng so với quy định hiện hành là 3.750.000 đồng/tháng).
 • Vùng II: 3.530.000 đồng/tháng (tăng 210.000 đồng so với quy định hiện hành là 3.320.000 đồng/tháng).
 • Vùng III: 3.090.000 đồng/tháng (tăng 190.000 đồng so với quy định hiện hành là 2.900.000 đồng/tháng).
 • Vùng IV: 2.760.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng so với quy định hiện hành là 2.580.000 đồng/tháng).
 1. Thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018 về Thêm đối tượng bắt buộc tham gia BHXH

Những đối tượng mới đó bao gồm:

 • Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;
 • Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
 1. Thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018 về Tăng tiền lương tháng đóng BHXH

Sự thay đổi này cụ thể là tiền lương tháng đóng BHXH bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

 1. Thay đổi mới trong tiền lương đóng BHXH năm 2018 về việc kéo dài thời gian tính mức lương hưu hàng tháng.

Quy định này cụ thể là:

 • Đối với nam: Mức lương hưu hàng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 16 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2018), 17 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2019), 18 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2020), 19 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2021), 20 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi) + 2% cho mỗi năm.
 • Đối với nữ: Mức lương hưu hằng tháng =  45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi) + 2% cho mỗi năm. Mức tối đa = 75%.
 1. Trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ có thể bị phạt tù đối với cá nhân, phạt tiền đối với pháp nhân

Từ năm 2018 quy định này được thắt chặt hơn khi đưa ra các hình phạt rất rõ ràng: Cụ thể là: Người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ mà gian dối hoặc dùng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ từ 6 tháng trở lên, đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: Trốn đóng bảo hiểm từ 50 đến 300 triệu đồng; Trốn đóng bảo hiểm cho từ 10 người đến dưới 50 NLĐ. Với doanh nghiệp nếu sử dụng lao động chưa đến tuổi cụ thể là dưới 16 tuổi thì có thể bị phạt tù lên tới 12 năm.

>> Cách tính tiền lương bình quân khi nghỉ hưu.