manhom: 451 Sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí thuế

Sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí thuế

52

Công tác kế toán được thực hiện nhằm mục đích chủ yếu là để xác định và đánh giá được một cách chính xác về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời đó cũng là cơ sở để các cơ quan chức năng như thuế kiểm soát về việc thực hiện nghĩa vụ của các doanh nghiệp đối với nhà nước.

Như vậy, mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh không chỉ được ghi nhận theo các nguyên tắc kế toán mà còn theo cả luật thuế, do đó sẽ làm nảy sinh một số sự khác biệt, mà tiêu biểu là liên quan đến khoản mục chi phí. Cùng bài viết đi tìm hiểu cụ thể về sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí thuế.

Thực tế thì chi phí kế toán hay chi phí thuế đều là những khoản chi mà doanh nghiệp đã thực sự phải bỏ ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Và, sự khác biệt đó là chi phí kế toán thì được xác định theo luật kế toán, còn chi phí thuế thì được xác định theo luật thuế.

Xem thêm: Một số lưu ý về sổ kế toán doanh nghiệp?

Chính vì nguồn để xác định là khác nhau nên giữa chi phí kế toán và chi phí thuế sẽ có những sự khác biệt nhất định. Cụ thể là, theo các quy định, chế độ hay chuẩn mực kế toán thì mọi chi phí đã phát sinh mà thực tế để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì đều được ghi nhận là chi phí, gọi chung là chi phí kế toán. Còn chi phí thuế là những khoản chi trong doanh nghiệp mà theo luật thuế được ghi nhận là chi phí. Như vậy cũng có nghĩa là không phải bất cứ khoản chi nào mà doanh nghiệp phát sinh cũng được thuế ghi nhận là chi phí. Và qua phân tích trên thì cũng có thể thấy là chi phí kế toán sẽ bao hàm cả chi phí thuế, nghĩa là đã là chi phí thuế thì chắc chắn cũng được kế toán ghi nhận là chi phí, nhưng không phải chi phí kế toán nào cũng được thuế ghi nhận là chi phí.

Cụ thể, theo luật thuế thì để được ghi nhận là chi phí trong kỳ của doanh nghiệp thì các khoản chi đó phải có đủ hồ sơ, chứng từ hợp lệ để chứng minh là đã thực sự phát sinh. ngoài ra các khoản chi đó còn phải đồng thời đáp ứng được theo đúng các quy định mà luật thuế đưa ra. Chẳng hạn như, về chi phí khấu hao TSCĐ thì số năm mà trích khấu hao phải được thực hiện theo thông 45/2013/TT-BTC hay như chi phí về trang phục cho nhân viên thì không được vượt quá 5 triệu đồng/người/năm nếu chi bằng tiền, …

Và sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí thuế sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp ghi nhận theo thực tế với kết quả kinh doanh mà được xác định theo luật thuế. Sự khác biệt đó thường là làm tăng thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp, bởi có những chi phí thực tế phát sinh nhưng thuế lại không chấp nhận và không được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế.

Hơn nữa, cũng do có sự khác biệt giữa chi phí kế toán và chi phí thuế nên để đảm bảo công tác kế toán được thực hiện hiệu quả, việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là chính xác và nhanh chóng thì kế toán nên theo dõi riêng những khoản chi mà không được ghi nhận là chi phí theo luật thuế.

>> Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay
Xem thêm: Các vấn đề liên quan đến chi phí không được trừ