manhom: 408 Quy trình chuẩn xây dựng mô hình kinh doanh hệ thống

Quy trình chuẩn xây dựng mô hình kinh doanh hệ thống

73

Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội thì các doanh nghiệp cũng phải thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hóa để tồn tại và phát triển hơn. Đó cũng chính là lý do thúc đẩy sự ra đời của mô hình kinh doanh hệ thống. Cùng bài viết đi tìm hiểu về quy trình chuẩn để xây dựng mô hình kinh doanh hệ thống.

  1. Mô hình kinh doanh hệ thống là gì?

Kinh doanh hệ thống là một phương thức kinh doanh mà việc thực hiện hoạt động kinh doanh mà có sự kết nối tất cả mọi khía cạnh của doanh nghiệp thành một hệ thống chung và được quản lý một cách khoa học và chính xác thông qua các nguyên tắc.

Mô hình kinh doanh hệ thống là mô hình kinh doanh mà áp dụng phương thức kinh doanh hệ thống. Tức là mô hình kinh doanh mà có sự gắn kết các phòng ban trong doanh nghiệp. Việc kết nối tất cả các phần hành, bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp thành một hệ thống kinh doanh chung sẽ giúp các yếu tố trong doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng hướng đến mục tiêu chung là đạt được chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đã đặt ra.

Hay nói cách khác là, một mô hình kinh doanh hệ thống sẽ thể hiện sự kết hợp của các chính sách, nhân sự, thiết bị và phương tiện để thực hiện các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  1. Quy trình chuẩn xây dựng mô hình kinh doanh hệ thống

Chính vì mô hình kinh doanh hệ thống thể hiện về cách thức để vận hành doanh nghiệp nhằm có được doanh thu và lợi nhuận là kết hợp mọi yếu tố trong doanh nghiệp.

Do đó, trong quy trình chuẩn để xây dựng được mô hình kinh doanh hệ thống thì bước đầu tiên là phải xác định được các yếu tố trong doanh nghiệp. Cụ thể là phải nắm bắt được trong doanh nghiệp có những phòng ban nào: hành chính – nhân sự, kế toán, kinh doanh, kế hoạch, … Đồng thời phải có sự hiểu biết chi tiết về cơ cấu và sự vận hành của từng phòng ban cụ thể.

Minh họa mô hình kinh doanh hệ thống như hình sau:

>> Định hướng xây dựng hệ thống bán lẻ, phát triển đại lý bán hàng hiệu quả

Từ cơ sở trên thì bước tiếp theo là phải đi tìm cách thức, phương pháp để gắn kết các phòng ban đó, nhằm đảm bảo sự vận hành của các phòng ban là để hỗ trợ lẫn nhau để đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Và để có được cách thức gắn kết đúng đắn thì doanh nghiệp phải xây dựng được quy chuẩn iso cho mỗi phòng ban và quy trình luân chuyển cho những các chứng từ thường dùng. Bởi đó sẽ là cơ sở để các phòng ban nắm bắt được quy trình vận hành của nhau, để đảm bảo sự phối hợp hài hòa. Đồng thời, doanh nghiệp phải nhận diện được những yếu tố tác động đến sự vận hành của các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp cũng như các chất xúc tác giúp các phòng ban vận hành hiệu quả hơn. Nghĩa là cần phải đảm bảo được:

  • Thích ứng với mong muốn của khách hàng;
  • Mở rộng danh mục sản phẩm và khách hàng;
  • Giảm mất mát và chi phí;
  • Đơn giản hóa chu kỳ đặt hàng của khách hàng;
  • Cập nhật thông tin liên tục;

Ngoài ra, cần lưu ý là mỗi phòng ban ngoài việc cần có một quy trình iso cụ thể thì doanh nghiệp còn phải quyết định được người đứng đầu và chịu trách nhiệm cho sự vận hành của phòng ban đó.

Có thể thấy, dù quy trình chuẩn để xây dựng mô hình kinh doanh hệ thống không có quá nhiều bước công việc, nhưng để hoàn thiện được mỗi bước cụ thể thì cũng cần đầu tư nhiều thời gian và công sức. Bởi có như vậy thì mô hình kinh doanh hệ thống được xây dựng mới phát huy được hết vai trò của mình là khung tham chiếu để ứng dụng và điều chỉnh công việc thực tế nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

>> Top 5 phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất trong nước