manhom: 415 Quy trình các bước trong giao dịch thương mại quốc tế

Quy trình các bước trong giao dịch thương mại quốc tế

438

Sự mở rộng về nhu cầu của con người, mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia đã tạo tiền đề và thúc đẩy cho sự phát triển của các hoạt động thương mại quốc tế. Bài viết sẽ đi trình bày nội dung về quy trình các bước trong giao dịch thương mại quốc tế để bạn đọc có cái nhìn rõ nét hơn về hoạt động thương mại có phạm vi lớn này.

1. Thương mại quốc tế là gì?

Thương mại quốc tế là hoạt động trao đổi, mua bán hàng hóa và dịch vụ được diễn ra trên phạm vi quốc tế. Và cũng chính vì quy mô giao dịch rộng như vậy và còn vượt ra ngoài biên giới quốc gia, do đó mà hoạt động thương mại này không chỉ chịu sự quy định của pháp luật các quốc gia tham gia giao dịch mà còn phải tuân th nguyên tắc chung về thương mại của quốc tế.

Hơn nữa, chính vì hoạt động thương mại này mang tầm cỡ quốc tế, nên còn có ý nghĩa quan trọng trong việc đóng góp vào nguồn thu ngoại tệ cho ngân sách quốc gia, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các quốc gia và gián tiếp thúc đẩy đến sự phát triển của một quốc gia. Tuy nhiên, mặt trái của thương mại quốc tế là sẽ chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ tình hình xã hội và chính trị của các quốc gia tham gia giao dịch.

2. Quy trình các bước trong giao dịch thương mại quốc tế

Chính vì đặc thù và ý nghĩa của hoạt động thương mại quốc tế như đã được trình bày ở trên, vì vậy mà quy trình, thủ tục các bước trong giao dịch cũng sẽ phức tạp và chặt chẽ hơn nhiều so với các hoạt động thương mại thông thường.

Cụ thể, quy trình các bước trong giao dịch thương mại quốc tế như sau:

  • Hỏi hàng (Inquiry)

Đây là bước đầu tiên, làm tiền đề cho hoạt động thương mại quốc tế được diễn ra. Bởi bước “Hỏi hàng” được coi như là bước để 2 bên thăm dò và tìm hiểu về nhu cầu mua bán của nhau.

Nội dung của bước “Hỏi hàng” là không giới hạn, nhằm đảm bảo bên mua có được đầy đủ các thông tin cần thiết. Và bước này được coi là đưa ra để bên bán tiếp cận được khách hàng nên bên mua không bị ràng buộc về trách nhiệm mà được tạo điều kiện để thăm dò về thị trường và sản phẩm.

  • Chào bán hàng (Offer)

Chào bán hàng là một thao tác nghiệp vụ quan trọng trong giao dịch thương mại quốc tế. Trong bước này thì bên bán sẽ thể hiện ý chí bán hàng của mình thông qua hình thức văn bản có tính pháp lý, thường là đơn chào hàng. Nếu như “Hỏi hàng” được coi là bước đầu để 2 bên tìm hiểu lẫn nhau thì “Chào bán hàng” được coi là bước thể hiện sự chào hàng một cách chính thức của bên bán đến bên mua thông qua đơn chào hàng.

Đơn chào hàng này sẽ phải thể hiện chi tiết về nội dung và giá cả của hàng hóa và hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.

  • Hoàn giá (Counter offer or order)

Hoàn giá chính là bước mặc cả về giá hoặc về các điều kiện giao dịch khác của bên mua trên cơ sở đơn chào hàng của bên bán.

Tuy nhiên, nếu như đơn chào hàng mà bên bán đưa ra hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của bên mua thì bên mua sẽ không cần mặc cả, 2 bên không cần phải trao đổi lại về vấn đề giá cả hay điều kiện giao dịch. Hay nói cách khác, trong trường hợp đó thì sẽ không có bước hoàn giá và được coi là hai bên đã đạt được thoả thuận. Khi đó bên mua căn cứ vào đơn chào hàng để tiến hành thực hiện đặt mua hàng.

  • Đặt mua hàng (Order)

Đặt mua hàng được coi là bước phản hồi của bên mua với đơn chào hàng của bên bán, thể hiện sự đồng ý tiến hành giao dịch của bên mua với bên bán. Hay nói cách khác, đặt mua hàng được coi như một lời đề nghị ký kết hợp đồng xuất phát từ bên mua.

  • Chấp nhận (Acceptance)

Chấp nhận là một bước thể hiện sự đồng ý của bên nhận đề nghị ký hợp đồng đối với phía bên đưa ra đề nghị, chính vì vậy mà đến bước chấp nhận cũng có nghĩa là hợp đồng thương mại quốc tế cũng được thành lập.

Và để hợp đồng thương mại quốc tế có ý nghĩa pháp lý thì các nội dung của hợp đồng phải tuân thủ theo đúng quy định pháp luật quốc gia của các bên tham gia cũng như các nguyên tắc chung của cộng đồng quốc tế đối với hoạt động thương mại quốc tế.

>> Tìm hiểu Phần mềm quản trị Doanh nghiệp tốt nhất hiện nay
>> Xem thêm: Các bước thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu