manhom: 437 Quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

64

Đồng thời với việc tính và thanh toán tiền lương, tiền công cho người lao động thì kế toán cũng phải đi xác định số thuế thu nhập cá nhân mà người lao động phải nộp tính trên khoản thu nhập nhận được đó. Và mặc dù công việc trên được thực hiện định kỳ hàng tháng, nhưng để đảm bảo xác định đúng tiền thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong năm thì đến cuối năm tài chính kế toán vẫn phải thực hiện thêm bước công việc là đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cùng bài viết đi tìm hiểu về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

    1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập của các cá nhân. Đây là loại thuế được nhà nước sử dụng nhằm mục đích điều tiết chung thu nhập trong xã hội và nền kinh tế vĩ mô, góp phần tạo ra công bằng xã hội và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Có thể bạn quan tâm: Năm 2021 bỏ hợp đồng lao động thời vụ ai là người có lợi

    1. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

Với vai trò là một sắc thuế giúp điều tiết thu nhập trong xã hội cũng như giúp đóng góp đáng kể vào ngân sách nhà nước nên thuế thu nhập cá nhân là một trong những sắc thuế được cơ quan thuế quan tâm và kiểm soát chặt chẽ. Vì vậy mà định kỳ hàng tháng thì các doanh nghiệp buộc phải kê khai, tính và nộp thuế thu nhập cá nhân đầy đủ, nếu không thì sẽ bị phạt.

Và mặc dù thuế thu nhập cá nhân đã được tính toán và nộp đều đặn hàng tháng nhưng đến cuối năm tài chính thì doanh nghiệp vẫn phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nhằm xác định lại một cách chính xác hơn về số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm.

Và để quyết toán được thuế thu nhập cá nhân trong năm thì đòi hỏi tối thiểu là phải có đủ hồ sơ và số liệu về toàn bộ thu nhập đã nhận được hoặc đã chi trả trong năm. Hơn nữa, việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khá là phức tạp và gồm nhiều bước công việc, cụ thể như sau:

  • Bắt đầu từ việc đi xác định đối tượng phải quyết toán;
  • Xác định được những cá nhân nào thì đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN;
  • Tập hợp hồ sơ để lấy thông tin làm quyết toán thuế TNCN;
  • Bước vào phần nội dung công việc chính khi quyết toán thuế TNCN thì cần làm:

+ Xác định thu nhập chịu thuế;

+ Xác định thu nhập tính thuế;

+ Các khoản giảm trừ.

  • Và sau khi hoàn tất công việc quyết toán thuế TNCN thì phải đi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho cơ quan thuế đúng hạn.

Có thể thấy công việc quyết toán thuế TNCN là khá phức tạp và nhiều bước công việc. Hiểu được điều này nên Bộ tài chính đã ban hành thông tư để quy định cụ thể về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, Luật Quản lý thuế 2006 và Thông tư 156/2013/TT-BTC có trình bày chi tiết về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm là “chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó”. Như vậy có thể thấy là thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khá dài, đảm bảo cho cá nhân và các doanh nghiệp đủ thời gian để quyết toán thuế thu nhập một cách chính xác.

Tuy nhiên, theo như quy định mới nhất liên quan là Luật Quản lý thuế 2019 được Quốc hội Tthông qua ngày 13/6/2019 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN lại được kéo dài thêm, nhưng lưu ý là chỉ áp dụng với đối tượng là cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế. Cụ thể là, theo  Luật Quản lý thuế 2019 thì cho phép cá nhân được nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hay thời hạn nộp hồ sơ quyết toán năm thuế TNCN chậm nhất là ngày thứ một trăm hai mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính, tức là thời hạn quyết toán thuế TNCN được kéo dài thêm 1 tháng so với Luật Quản lý thuế 2006.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

>> Những lưu ý trong cách làm báo cáo Thuế