manhom: 454 Những thay đổi liên quan đến giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

Những thay đổi liên quan đến giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

53

Thuế thu nhập cá nhân là một trong những khoản đóng góp bắt buộc của các cá nhân đối với ngân sách nhà nước khi phát sinh thu nhập bị tính thuế. Do đó mà mọi vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân đều nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là các nội dung về giảm trừ thuế thu nhập cá nhân. Cùng bài viết đi tìm hiểu những thay đổi liên quan đến giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

  1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập của người nộp thuế. Đây là loại thuế được sử dụng nhằm mục đích điều tiết chung thu nhập để đảm bảo công bằng trong xã hội, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy sự đóng góp của các cá nhân vào ngân sách nhà nước.

Mặc dù mục đích chính của việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân là để góp phần đem lại công bằng xã hội, nhưng đây lại là khoản thuế mà có đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước.

>> Bổ sung, điều chỉnh 04 quy định về tiền lương năm 2021

  1. Những thay đổi liên quan đến giảm trừ thuế thu nhập cá nhân:

Thuế thu nhập cá nhân là khoản thuế mà người nộp thuế bắt buộc phải nộp khi phát sinh nghĩa vụ, và đây cũng là khoản tiền mà người nộp thuế phải thực hiện trích từ thu nhập nhận được để đóng góp vào ngân sách nhà nước. Và chính vì vậy mà người nộp thuế thường coi đây là một gánh nặng, do đó mà người nộp thuế luôn quan tâm và cố gắng để tối đa được các khoản giúp giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

Hơn nữa, nhà nước cũng hiểu được gánh nặng của thuế thu nhập đối với các cá nhân nên nhà nước cũng thường xuyên kiểm tra, đối chiếu và rà soát với thực tế để có sự điều chỉnh phù hợp, nhằm đảm bảo mức thuế thu nhập cá nhân đưa ra là phù hợp với thu nhập của người lao động. Và bài viết sẽ đi trình bày về những thay đổi liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, mà cụ thể là khía cạnh giảm trừ thuế thu nhập cá nhân.

Để giảm trừ thuế thu nhập cá nhân thì hoặc là giảm các khoản thu nhập chịu thuế hoặc là tăng các khoản giảm trừ. Và thực tế thì theo các thông tư, quy định mới thì vẫn chưa có sự thay đổi về số lượng hay nội dung các khoản thu nhập chịu thuế. Còn về các khoản giảm trừ thì cũng không có thêm hay bớt khoản nào cả, nhưng lại có sự thay đổi về nội dung của các khoản đó. Cụ thể là:

Về khoản giảm trừ gia cảnh thì có sự thay đổi về số tiền được giảm trừ, cụ thể là theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 thì từ ngày 01/07/2020 mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân sẽ là 11 triệu đồng/tháng, thay cho mức cũ là 9 triệu đồng/tháng. Còn mức giảm trừ gia cảnh với người phụ thuộc sẽ là 4,4 triệu đồng/tháng/người, thay cho mức cũ là 3,6 triệu đồng/tháng/người.

Như vậy thì liên quan đến thay đổi về giảm trừ thuế thu nhập cá nhân thì chỉ có thay đổi về mức giảm trừ gia cảnh, còn các nội dung khác vẫn đang được thực hiện theo các quy định cũ.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

>> Quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất