manhom: 414 Những quy định mới trong Bộ Luật Lao động 2019

Những quy định mới trong Bộ Luật Lao động 2019

64

Bộ Luật Lao động được Quốc hội ban hành nhằm tạo ra căn cứ, cơ sở pháp lý đảm bảo quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động được diễn ra một cách hợp pháp và đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên. Đồng thời, Bộ Luật Lao động còn hướng dẫn về cách giải quyết khi phát sinh mâu thuẫn trong mối quan hệ trên. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những quy định mới trong Bộ Luật Lao động 2019.

Chính vì vai trò chính của Bộ Luật Lao động là nhằm tạo căn cứ pháp lý, giúp điều phối một cách hợp lý và hài hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động, vì vậy mà Bộ luật lao động phải có sự phù hợp với thực tế. Hiểu được điều này nên khi nhận thấy có nhiều sự thay đổi phát sinh liên quan đến mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động thì Quốc hội đã cho ra đời một Bộ luật lao động mới vào năm 2019 và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

Cụ thể, Bộ luật lao động 2019 có những quy định mới về các vấn đề sau:

Về hợp đồng lao động

Về vấn đề này thì Bộ luật Lao động 2019 có 10 quy định mới, làm thay đổi đáng kể về nội dung của hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

- Quy định về dấu hiệu để nhận diện hợp đồng lao động, giúp tăng tính minh bạch của các quan hệ lao động diễn ra trên thực tế;

- Chấp nhận hợp đồng lao động được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu;

- Quy định về loại hợp đồng lao động, xóa bỏ loại Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định;

- Quy định về vấn đề thử việc, không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 01 tháng và thời gian thử việc là không quá 180 ngày đối với vị trí quản lý doanh nghiệp;

- Thêm 02 trường hợp được phép tạm hoãn hợp đồng lao động;

- Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do mà chỉ cần báo trước trong thời gian quy định;

- Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước;

- Quy định về trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước;

- Quy định hợp lý về thời gian giải quyết và trách nhiệm của 2 bên khi chấm dứt hợp đồng lao động;

- Quy định về nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động là tên, địa chỉ của người sử dụng lao động, họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động.

Về lương, thưởng

Lương, thưởng là lợi ích mà người lao động nhận được từ quá trình lao động của mình và đó cũng là mục tiêu mà người lao động hướng đến khi chấp nhận bỏ ra sức lao động. Và để đảm bảo trọn vẹn lợi ích của người lao động thì Bộ luật lao động 2019 đã đưa ra 10 quy định mới như sau:

- NSDLĐ không được ép người lao động dùng lương mua hàng hóa, dịch vụ của mình hoặc của đơn vị khác.

- NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho người lao động vào mỗi lần trả lương.

- Quy định mới về lãi suất khi tính tiền đền bù do chậm trả lương cho người lao động.

- NSDLĐ phải chịu chi phí mở tài khoản cho người lao động nếu trả lương qua ngân hàng.

- Quy định về tiền lương ngừng việc khi người lao động phải ngừng việc vì các sự cố bất khả kháng và không do lỗi của NSDLĐ.

- Người lao động có thể nghỉ việc ngay không cần báo trước nếu không được trả lương đúng hạn.

Về thời gian làm việc và nghỉ ngơi

- NSDLĐ có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho NLĐ biết.

- NSDLĐ có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

- Mở rộng thời gian làm thêm giờ trong 1 tháng lên mức không quá 40 giờ/tháng.

- Bổ sung thêm về trường hợp NSDLĐ được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm.

- Không giới hạn số giờ làm thêm trong trường hợp đặc biệt.

- Người lao động có thể từ chối làm thêm giờ trong trường hợp đặc biệt nếu công việc đó có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người lao động.

- Người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và hưởng nguyên lương.

- Bổ sung thêm về trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương.

- Người lao động cao tuổi được thỏa thuận với NSDLĐ về việc rút ngắn thời giờ làm việc.

- Lao động nữ làm công việc nặng nhọc khi mang thai có thể được giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày và hưởng nguyên lương.

- NSDLĐ có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm của người lao động.

- Thêm nhiều công việc đặc biệt được quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi riêng.

Về kỷ luật lao động

- Quy định mới về khái niệm "kỷ luật lao động".

- NSDLĐ phải ban hành nội quy lao động không kể số lượng NLĐ là bao nhiêu, tuy nhiên chỉ phải ban hành bằng văn bản và đăng ký với cơ quan chuyên môn về lao động khi sử dụng từ 10 NLĐ trở lên.

- Thêm một số quy định mới về nội dung của nội quy lao động.

- Giảm giới hạn về độ tuổi phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật khi bị xử lý kỷ luật là từ dưới 18 tuổi thành dưới 15 tuổi.

- Được kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động nhưng không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian không được xử lý kỷ luật.

- Thêm trường hợp NSDLĐ được sa thải người lao động là trường hợp "NLĐ có hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động".

- Thêm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm khi xử lý kỷ luật lao động.

Về giải quyết tranh chấp lao động

- Quy định mới về khái niệm các loại tranh chấp lao động.

- Thêm số lượng trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao động lên mức là ít nhất là 15 người.

- Hội đồng trọng tài có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân.

- Các tranh chấp lao động cá nhân không bắt buộc phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết .

- Quy định mới về Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân của Hội đồng trọng tài lao động, về Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Hội đồng trọng tài lao động, về Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền, về Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.

- Quy định mới về các trường hợp người lao động có quyền đình công, các trường hợp đình công bất hợp pháp.

Về vấn đề nghỉ hưu của người lao động

- Quy định về tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình.

- Quy định mới về điều kiện hưởng lương hưu và các chính sách hưởng lương hưu.

Xem thêm: Phân hệ quản lý nhân sự tiền lương của BRAVO

>> Những quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm xã hội mọi người cần biết