manhom: 419 Những lưu ý trong cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Những lưu ý trong cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

40

Thuế thu nhập cá nhân là khoản mà người lao động phải nộp vào ngân sách nhà nước và mức thuế phải nộp sẽ phụ thuộc trực tiếp vào các khoản thu nhập mà người lao động nhận được. Bài viết sau đây sẽ đi trình bày những lưu ý cơ bản để các bạn đọc hiểu rõ hơn về cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020.

  1. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập của các cá nhân. Đây là loại thuế được nhà nước đưa ra nhằm mục đích điều tiết chung thu nhập trong xã hội và nền kinh tế vĩ mô, góp phần tạo ra công bằng xã hội và tăng thu cho ngân sách nhà nước.

  1. Những lưu ý trong cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Thuế thu nhập cá nhân là khoản mà các cá nhân phải thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước khi phát sinh thu nhập chịu thuế. Do đó, thuế thu nhập cá nhân được coi là gánh nặng đối với người lao động. Tuy nhiên, vì mục đích chính của thuế thu nhập cá nhân là để điều tiết thu nhập chung và góp phần tạo ra công bằng xã hội nên không phải mức thu nhập nào hay khoản thu nhập nào cũng bị đánh thuế. Điều này cũng được thể hiện rõ trong cách tính thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, cách tính thuế thu nhập cá nhân được thể hiện theo các công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất

Trong đó:

  • Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ
  • Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn

Từ công thức tính trên thì có thể thấy là tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp không phải được tính chỉ dựa trên mỗi thu nhập nhận được mà còn căn cứ vào cả các khoản được miễn giảm, như giảm trừ gia cảnh, bảo hiểm, … Do đó mà khi đi tính thuế thu nhập cá nhân thì cần lưu ý là phải tính hết tất cả các khoản được miễn giảm để xác định đúng về tiền thuế phải nộp. Và cũng qua công thức tính trên thì có thể thấy là không phải trường hợp nào có thu nhập cũng làm phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Liên quan đến cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020 thì còn cần phải lưu ý đến vấn đề về thuế suất. Bởi không phải trường hợp nào cũng áp dụng thuế suất theo biểu thuế lũy tiến. Cụ thể là:

- Đối với cá nhân cư trú (theo quy định của pháp luật thuế) ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân sẽ là theo biểu lũy tiến từng phần.

- Còn đối với cá nhân ký hợp đồng lao động có thời hạn dưới 03 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động thì thuế suất sẽ là 10%.

- đối với cá nhân không cư trú (thường là người nước ngoài) thì thuế suất là 20%.

>> Phần mềm Kế toán – Tài chính BRAVO 8R2.

>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2019 mới nhất theo TT 111