manhom: 420 Những lưu ý để quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả

Những lưu ý để quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả

49

Không chỉ với những doanh nghiệp có quy mô lớn, mà kể cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng phải có những cách thức riêng để có thể vận hành một cách thuận lợi. Cùng bài viết đi tìm hiểu về những lưu ý để quản lý hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ về mặt vốn (từ dưới 20 tỷ đến 100 tỷ), lao động (từ dưới 10 người đến không quá 300 người) hay doanh thu. Doanh nghiệp vừa nhỏ thì lại được chi tiết thành ba loại dựa vào quy mô, gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, được quy định cụ thể trong Nghị định 39/2018/NĐ-CP mà Chính phủ ban hành ngày 11/03/2018.

  1. Phương pháp quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ hiệu quả

Để có thể quản lý hiệu quả doanh nghiệp vừa và nhỏ thì việc đầu tiên cần làm là phải giải quyết tốt các vấn đề thường gặp trong quản trị doanh nghiệp. Đó là:

Phải tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa đội ngũ lãnh đạo và bộ phận nhân viên của doanh nghiệp. Có như vậy mới đảm bảo mọi chỉ đạo từ cấp trên sẽ được cấp dưới thực hiện đúng đắn, hiệu quả. Đồng thời, cũng giúp cấp trên kiểm soát tốt hiệu quả làm việc của cấp dưới.

Và để quản lý doanh nghiệp được hiệu quả thì một yêu cầu tất yếu là nhà lãnh đạo phải có kỹ năng về quản trị doanh nghiệp. Có như vậy thì mới đảm bảo dẫn dắt các hoạt động của doanh nghiệp đi đúng hướng.

Một lưu ý nữa là, dù những doanh nghiệp vừa và nhỏ thì có quy mô về nhân sự là không quá lớn nhưng dù sao cũng cần sắp xếp hợp lý mới đảm bảo phát huy được hiệu quả nguồn nhân lực, góp phần hiệu quả vào công tác quản lý doanh nghiệp. Và để đạt được mục tiêu đó thì doanh nghiệp vừa và nhỏ cần có kế hoạch về nhân sự, tức là phải có kế hoạch về bố trí và sử dụng nhân sự hợp lý. Bên cạnh đó, cũng cần chú trọng vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân sự và quan tâm đến các chế độ phúc lợi cho người lao động, tức là cần có cơ chế lương thưởng và đãi ngộ hợp lý. Quản lý tốt nhân sự sẽ giúp doanh nghiệp vận hành thuận lợi và hiệu quả, cũng đồng nghĩa với việc đạt được mục tiêu quản lý doanh nghiệp hiệu quả.

Ngoài ra, để quản lý hiệu quả thì doanh nghiệp cũng cần lưu ý các vấn đề về kế toán và tài chính. Bởi các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì thường bị hạn chế về mặt tài chính. Do đó phải kiểm soát tốt các vấn đề về kế toán, tài chính thì mới đảm bảo sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn vốn doanh nghiệp.

Nền kinh tế thì vận hành và biến đổi liên tục, do đó để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển tốt thì buộc cần phải có những thay đổi cần thiết để phù hợp với thực tế xung quanh. Bởi quản lý hiệu quả doanh nghiệp cũng gắn liền với việc đảm bảo doanh nghiệp thích nghi tốt với sự biến động chung trong nền kinh tế.

Ngoài các chiến lược chi tiết cho từng bộ phận cốt lõi thì doanh nghiệp cũng cần có chiến lược phát triển chung. Một chiến lược phát triển tổng thể sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá được các điểm mạnh, điểm yếu trong quản trị, văn hóa doanh nghiệp, những cơ hội và thách thức để từ đó đưa ra được phương án cũng như có cách thức để quản lý vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

>> Tìm hiểu Giải pháp quản trị tổng thế doanh nghiệp BRAVO 8R2 (ERP-VN)

>> Tổng quan các mô hình quản lý doanh nghiệp vừa và lớn