manhom: 457 Lưu ý khi thực hiện kê khai thuế môn bài 2021

Lưu ý khi thực hiện kê khai thuế môn bài 2021

46

Thuế môn bài là một trong những loại thuế mà doanh nghiệp bắt buộc phải nộp khi vẫn được coi là đang hoạt động kinh doanh bình thường. Đây là loại thuế phát sinh định kỳ vào đầu mỗi năm tài chính. Vì vậy mà một trong những công việc của kế toán vào đầu mỗi năm đó là kê khai thuế môn bài. Cùng bài viết đi tìm hiểu về kê khai thuế môn bài năm 2021.

  1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một trong những loại thuế mà cá nhân hay tổ chức bắt buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước khi thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật. Đây là loại thuế đánh vào giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hay cá nhân, hộ kinh doanh, mức thuế phải nộp sẽ căn cứ vào số vốn mà cá nhân, tổ chức kinh doanh đã đăng ký.

Như vậy, có thể thấy là, cứ có đăng ký kinh doanh là sẽ phải thực hiện nộp thuế môn bài, không kể có tiến hành hoạt động kinh doanh hay không. Và việc nộp tiền thuế môn bài sẽ được thực hiện định kỳ, mỗi năm một lần vào đầu mỗi năm tài chính. Còn việc nộp tờ khai thuế môn bài thì chỉ thực hiện khi cá nhân, tổ chức kinh doanh đăng ký lần đầu hoặc có sự thay đổi về số vốn kinh doanh đăng ký.

  1. Kê khai thuế môn bài năm 2021 và những điều cần biết

Mọi chính sách, văn bản pháp luật thì đều sẽ có sự bổ sung, sửa đổi để đảm bảo sự phù hợp cao nhất với thực tế tình hình kinh tế xã hội. Và các chính sách, quy định liên quan đến lĩnh vực kế toán cũng không là ngoại lệ, mà cụ thể là các văn bản liên quan đến thuế môn bài.

Mà văn bản pháp luật có hiệu lực hiện hành liên quan đến thuế môn bài là Nghị định 22/2020/NĐ-CP và Thông tư 65/2020/TT-BTC. Như vậy cũng có nghĩa là mọi nội dung, vấn đề liên quan đến thuế môn bài sẽ được thực hiện theo sự hướng dẫn của hai văn bản pháp luật trên. Mà những văn bản trên đều có hiệu lực thi hành sau ngày 30/01/2020, tức là sau thời điểm mà các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đã phải hoàn tất các nghĩa vụ về thuế môn bài. Điều đó cũng có nghĩa là có một số vấn đề liên quan đến kê khai thuế môn bài năm 2021 sẽ có sự khác biệt với năm 2020.

Cụ thể là nội dung về người thực hiện kê khai thuế môn bài. Đó là sang đến năm 2021 thì những đối tượng sau sẽ được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12):

+ Tổ chức thành lập mới lần đầu

+ Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.

+ Trường phổ thông công lập và mầm non công lập.

>> Xem thêm: Công việc kế toán cuối năm 2020 và đầu năm 2021

Sự khác biệt nữa mà liên quan đến kê khai thuế môn bài năm 2021 là có bổ sung thêm quy định về thời hạn nộp lệ phí môn bài. Có sự thay đổi mới này trong năm 2021 là do có thêm mới một số đối tượng được miễn lệ phí môn bài nên thời hạn nộp lệ phí môn bài cũng có thay đổi. Cụ thể là:

- Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mà được chuyển đổi từ hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân sản xuất, kinh doanh đã giải thể, ra hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn nếu thời gian miễn lệ phí môn bài hoặc thời gian hoạt động trở lại rơi vào 6 tháng đầu năm. Còn trường hợp rơi vào thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Liên quan đến kê khai thuế môn bài năm 2021 thì có bổ sung thêm nội dung về việc không phải nộp lệ phí môn bài nếu ngừng sản xuất kinh doanh. Và điều kiện là phải đồng thời:

- Đã có văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc xin tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh và trước ngày 30/01 hàng năm.

- Chưa nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Một điểm đáng chú ý nữa liên quan đến kê khai thuế môn bài năm 2021 đó là hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài. Mà cơ quan thuế sẽ căn cứ vào tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp.

Xem thêm: Những phần mềm kế toán tốt nhất hiện nay.

>> Tổng hợp các cách tra mã số thuế cá nhân nhanh nhất